Wat is holistisch?

“Alles is één” is een bekende uitspraak die erop duidt dat alles met elkaar verbonden is. Want alles is afkomstig uit dezelfde bron, de bron van het leven. De één noemt deze bron God, de ander noemt het universum en weer een ander gelooft in een ‘oerknal’ als begin van ons bestaan op deze planeet. Waar je ook in gelooft, als je het praktisch bekijkt was er ooit een moment dat de voorouders van jouw voorouders en de voorouders van mijn voorouders, met elkaar verbonden waren. Ook op die manier kan je begrijpen dat wij één afkomst hebben, hoe verschillend we misschien ook zijn.

Dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn door de eenheid waar wij van afstammen is de essentie van het Holisme. Een ziens- en levenswijze die in 1926 voor het eerst door wetenschapper Jan Christiaan Smuts werd beschreven als ‘heelmakend’. Alles in het universum is pas heel, of een geheel, als alle delen bij elkaar zijn. Smuts gebruikte hierbij het woord ‘holos’, wat grieks is voor ‘geheel’.

Om het uit te leggen: jij maakt deel uit van een gezin. Dat gezin is op zijn beurt onderdeel van een grotere familie, die vervolgens deel uitmaakt van een gemeenschap of volk. Dat volk is onderdeel van een land, dat weer deel uitmaakt van een werelddeel. En alle werelddelen samen bevolken onze aarde, die op haar beurt weer een plek inneemt in het uitgestrekte universum. Als je het begin en het eind met elkaar verbindt, wordt het duidelijk: jij maakt deel uit van het grotere geheel, namelijk het universum. Dit geldt voor ons allemaal: we zijn altijd verbonden met en maken deel uit van een groter geheel.

Jouw lichaam is ook samengesteld uit verschillende delen die onderling verbonden zijn. Denk aan je bloedsomloop, die al je organen voorziet van zuurstof en zorgt voor het verwijderen van afvalstoffen. Alles in jouw lichaam hangt met elkaar samen en vormt één krachtig geheel dat in staat is tot indrukwekkende prestaties. Jouw bloedsomloop kan op zichzelf geen marathon lopen, maar in samenwerking met alle andere onderdelen van je lichaam, kan dat wel. Dit maakt duidelijk dat het geheel altijd meer is dan de som der delen.  

Iemand met een holistische zienswijze kijkt bij ziekteprocessen naar het grotere geheel en niet alleen naar het afzonderlijke lichaamsdeel waar zich een ziekte openbaart. Het grotere geheel kunnen de overige organen en lichaamsdelen zijn, maar ook de gezinssituatie, de familie van herkomst, de leefomgeving, activiteiten en hobby’s van die persoon. Door zoveel mogelijk factoren in beschouwing te nemen, kan je de ware oorzaak van een ziekte begrijpen.  

De bewustwording dat wij één geheel zijn, afkomstig van dezelfde ‘bron van eenheid’, brengt ons ook verder bij het onthullen van het antwoord op de vraag: “Waarom zijn wij hier op aarde?”

In ons dagelijks leven ervaren we grotendeels tegenstellingen en afgescheidenheid tussen mensen. Dit kan zich uiten in kleine onderlinge irritaties of frustraties, bijvoorbeeld wanneer  je partner iets niet doet zoals jij het wilt of zelf zou doen. Of wanneer je kinderen veel lawaai maken op een moment dat jij juist rust zoekt. Het kan zelfs uitmonden in complete oorlogen als landen onenigheid hebben met elkaar hebben over bezit, geloof, of zienswijzen. De les die wij in dit leven hier op aarde te leren hebben, is om alles en iedereen te zien als volmaakt, als ‘heel’, en om alles en iedereen liefdevol te behandelen. Op die manier kunnen wij het gevoel van eenheid met elkaar opnieuw ervaren, ook hier op aarde.

Het doorlopen van dit traject is niet altijd makkelijk. Telkens als we met anderen omgaan, worden we getriggerd om tegenstellingen te zien en te ervaren. Onze interacties zijn daarom leermomenten om je eenheidsbewustzijn te trainen. Niet om anderen te veranderen; zij doen precies wat ze moeten doen. Holisme richt zich uitsluitend op hoe wij zelf met deze situaties omgaan. Met onze eigen waarneming, onze eigen lessen en ons eigen ontwikkelpad.

In onze coaching en begeleiding van mensen staan de uitgangspunten van het holisme centraal. Zo komen we tijdens een uitgebreide intake zoveel mogelijk te weten over de cliënt. Tijdens onze begeleiding kijken we met aandacht naar alle facetten van het geheel in het leven van de cliënt; zowel mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel. Het uitgangspunt is dat de cliënt al ‘compleet’ en ‘heel’ is en zoekt naar verdere groei en ontwikkeling om de kwaliteit van leven te vergroten.
Als holistisch coach mogen wij hieraan bijdragen, waardoor we één van de mooiste beroepen kunnen uitoefenen die er bestaan: het begeleiden van mensen op hun eigen ontwikkelpad.