Opdracht: Inleveren video/filmpje van coaching gesprek


Zie de handleiding aanwezig in de module Welkom voor meer informatie.

Je levert een video/filmpje in van een coaching gesprek dat jij als coach hebt gevoerd met iemand uit jouw omgeving. De video duurt minimaal 30 en maximaal 60 minuten en in de video:

  • laat je een coaching techniek (vrije keuze) zien.

In het coaching gesprek pas je de in de opleiding behandelde gespreksvaardigheden toe. Bij de toepassing van een coaching techniek kies je zelf welke techniek je gebruikt en pas je die toe op de manier zoals die in de opleiding aan de orde is geweest.

NB: in het kader van de privacy is het niet nodig dat het gezicht of verdere personalia van de gesprekspartner op de video in beeld komen.