Module 2 – Les 3 – Systemische termen

In Systemisch werk wordt veel terminologie gebruikt. De belangrijkste woorden staan hieronder toegelicht.

Innerlijk beeld
Innerlijke beelden komen uit het onbewuste, komen vaak spontaan op en we hebben ze allemaal. Ze geven een heldere indruk van een bepaalde situatie, van wat jij ziet, voelt en denkt. De beelden ontstaan in onszelf, ze komen van binnenuit. Deze beelden zijn gekoppeld aan jouw emoties, ervaringen en veelal genomen besluiten in je kindertijd, die je nu als volwassene meedraagt. Als je je innerlijke beeld van een bepaalde situatie laat opkomen, is het vaak direct duidelijk en soms ook confronterend. Deze innerlijke beelden nodigen je uit om op een andere manier naar de wereld te gaan kijken, nodigen je uit tot groei.

Bovenstroom
De bovenstroom wijst op de zichtbare aspecten aan de oppervlakte, binnen een systeem. Daarbij kun je denken aan wat wordt gezegd of gedaan (gedrag), een bepaalde omgang met elkaar. In organisatie gaat het vaak over inhoud en procedures.

Onderstroom
De onderstroom omvat alles wat niet zichtbaar is. In de onderstroom gaat het vaak over emoties, gevoelens waar niet over gesproken wordt en bepaalde patronen. Net zoals een ijsberg zie je alleen het puntje (de bovenstroom), terwijl het grootste gedeelte zich onder water bevindt en dus niet zichtbaar is (de onderstroom).

Constellatie
Een constellatie is een ander woord voor opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem. Dit is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, je verhouding met de anderen en de patronen in dat systeem.

Het Veld
In Systemisch werk wordt gebruik gemaakt van de ruimte als energetisch veld.  Bert Hellinger noemde dit ‘het wetende veld’. Dit wetende veld is een bron tijdens opstellingen. Een veld bestaat uit alle verbindingen die op een bepaald moment zijn aangezet en zorgen voor een wisselwerking.

Het Geweten
Bert Hellinger beschrijft het geweten als een soort zintuig waarmee je waarneemt en registreert wat je moet doen om ergens bij te mogen horen.

Het Lege Midden
Het Lege Midden is de plek in jezelf van ‘zijn’. Op een ontspannen manier ben je ‘aanwezig’ in het hier en nu. Je kunt vanuit deze plek waarnemen, zonder oordelen, zonder iets te hoeven oplossen.

Representant
Als representant vertegenwoordig je de plek van iemand of iets in een opstelling. Dit is geen rol, het is een representatie. Als je op een plek in de ruimte gaat staan, ben je op dat moment in contact met de energie van de persoon, object of thema wat wordt ingebracht en kun je informatie binnen krijgen.