Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op jouw innerlijke criticus en interne luisteraar’


Deze opdracht kun je verspreid uitvoeren over een bepaalde periode, bijvoorbeeld gedurende één specifieke dag of week.

Innerlijke criticus

Je kent vast wel dat stemmetje dat zegt wat je niet goed doet, dat je je schuldig moet voelen over iets wat je wel of juist niet hebt gedaan, dat je beter je best moet doen, dat stemmetje dat zich binnenin jou afvraagt of ze je nog wel aardig vinden… Aangenaam kennis te maken: de innerlijke criticus is aan het woord.

De kritische innerlijke stem is voor veel mensen heel herkenbaar. Bij mensen met een lage eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen is de innerlijke criticus vaak dominant aanwezig. De criticus geeft jou de schuld van alles wat verkeerd gaat. Hij vergelijkt je met anderen, met wat andere mensen doen op allerlei gebied en komt dan tot de conclusie dat jij tekortschiet. De criticus legt de lat onmogelijk hoog en bestraft je stevig voor de geringste fout. Hij onthoudt alle dingen die niet goed gingen en benoemt nooit je sterke kanten of je goede prestaties. De innerlijke criticus heeft een scenario waarin staat hoe je geacht wordt te leven en schreeuwt tegen je dat je fout en slecht bent als je zijn regels overtreedt. De innerlijke criticus scheldt je uit: idioot, onbenul, lelijkerd, egoïst, zwakkeling. Hij laat je geloven dat je dat ook daadwerkelijk bent. De criticus kan gedachten lezen en overtuigt je ervan dat de mensen om je heen jou saai en oninteressant vinden, teleurgesteld in je zijn of zelfs van je walgen. Fouten maken ziet de innerlijke criticus als enorm falen. De innerlijke criticus is voortdurend bezig je eigenwaarde te ondermijnen. Je bent je vaak helemaal niet bewust dat de innerlijke criticus zo verweven is met jouw gedachten.

De relatie tussen de interne luisteraar en de innerlijke criticus Er is een deel van jou dat luistert naar de stem van de innerlijke criticus. Dit deel, jouw interne luisteraar, doet dat niet zomaar, daar heeft hij een reden voor. Deze interne luisteraar heeft een positieve intentie om jou ergens voor te beschermen en schept wellicht een ruimte van veiligheid voor jou door steeds weer opnieuw te luisteren naar de innerlijke criticus. En zolang jouw interne luisteraar aandacht heeft voor jouw innerlijke criticus blijft de innerlijke criticus aanwezig in je leven. Omdat jij diep van binnen nog geen afscheid kunt nemen van dit deel van jou.

Zo ‘eenvoudig’ is het.

Uitwerking van de opdracht

Stap 1

 • Kies een dag uit en neem gedurende deze dag de tijd om je bewust te worden van de stem van jouw innerlijke criticus.
 • Wat zegt deze innerlijke criticus op een dag zoal tegen jou?
 • Noteer deze zinnen in een notitieboekje.

Stap 2

 • Kies dan aan het einde van de dag één zin uit waar je in deze opdracht verder mee aan de slag gaat.
 • Maak contact met jouw innerlijke wijsheid, jouw bron van liefde. En vraag vanuit deze wijsheid aan je innerlijke criticus:
  “Waarom zeg je dat tegen mij?”
  “Wat is jouw positieve intentie?”
 • Wacht het antwoord rustig af, het kan ook zijn dat je pas veel later inzicht krijgt over de beweegredenen.

Stap 3

 • Verbind je met dat deel in jou dat altijd heeft geluisterd naar jouw innerlijke criticus, de interne luisteraar.
 • Spreek dan hardop of in stilte de volgende 4 zinnen uit naar jouw interne luisteraar:

  Het spijt me
  Vergeef me alsjeblieft
  Ik houd van jou
  Dank je wel


  Herhaal deze zinnen zo vaak als jij prettig vindt


Reflectievragen

Wat zegt jouw innerlijke criticus en waarom luistert jouw interne luisteraar naar deze criticus?
En hoe was het om de 4 zinnen uit te spreken naar de interne luisteraar?