Les 8 In welke fase van verandering zit iemand?

Als het gaat om leefstijlverandering zien we een groot verschil tussen mensen die om advies vragen omdat ze niet weten hoe te veranderen en mensen die wel weten hoe, maar bij wie het niet lukt om het te doen. Het is goed dat je je als Voeding & Gedrag Adviseur bewust bent van de vraag waar een cliënt mee komt. Je kunt daar je traject op afstemmen.

Wij onderscheiden hierbij de volgende fasen waar een cliënt zich in kan bevinden:


Fase 1: Cliënt wil wel, maar weet niet hoe

Doel van de advisering is kennis vergroten

Dit is de fase waarin de cliënt nog niet of nauwelijks kennis heeft van wat een gezonde(re) leefstijl inhoudt. De stap om hulp te zoeken wordt gezet, omdat iemand niet weet wat nou het beste is om te doen en wil weten wat het beste bij hem/haar past.

De Voeding & Gedrag Adviseur inventariseert en analyseert de huidige leefstijl en bespreekt de verbeterpunten. Met een gedegen advies en de juiste informatie kan de cliënt zelf aan de slag.


Fase 2: Cliënt zegt te willen, weet vaak wel hoe, maar doet het niet

Doel is belemmerende gedachten en overtuigingen wegnemen

Dit is de fase van ontdekken wat er achter het ‘niet doen’ zit.

De Voeding & Gedrag Adviseur inventariseert de huidige leefstijl en let met name op eerdere pogingen tot het veranderen van de leefstijl, bijvoorbeeld afvallen. De stap om hulp te zoeken wordt in dit

voorbeeld vaak gezet omdat iemand in het verleden (crash-)diëten heeft gevolgd, bekend is met het jojo-effect of zichzelf afvraagt waarom hij/zij niet doet wat hij/zij eigenlijk wil doen.

Belangrijk is om te achterhalen welke normen en gewoontes bij het huidige gedrag horen. Je stelt een voedingsadvies op waarbij de verbeterstappen klein zijn en staat tijdens de begeleiding stil bij de belemmerende gedachten en overtuigingen.


Fase 3: Cliënt wil het, weet het en doet het

Doel is de nieuwe leefstijl verankeren of het doel bijstellen

Dit is de fase waarin de BRAVO-factoren prima in orde zijn: meer beweging, gezonde voeding, niet roken en matig met of  geen alcohol en voldoende ontspanning en slaap. De nieuwe goede gewoonten zijn in het dagelijks leefpatroon geïnternaliseerd. Cliënt wil nooit meer terug naar de periode voor de verandering.

De stap om toch hulp te zoeken is de angst dat er beren en valkuilen opdoemen die ervoor zorgen dat er een terugval is in oude gewoonten en gedrag. Kan ik mijn nieuwe waardes en normen, nieuwe gedachten en overtuigingen overeind houden als er in mijn leven dingen veranderen? Of ik wil nog een stapje verder dan ik nu al gekomen ben; hoe doe ik dat?

Samen met de Voeding & Gedrag Adviseur loopt cliënt alle punten van twijfel en angst langs: Herkennen, Ervaren, Erkennen en Loslaten.

Ook verifieert en herijkt de cliënt de nieuwe normen en waarden in de huidige leefstijl. Zijn de waarden die behaald zijn nog hetzelfde en nog steeds even belangrijk? Is de kennis nog up to date? Hoe zit het met de gewoonten en gedachten?


John

John is een man van 56. Op zich is hij tevreden over zijn lichaam, maar sinds zijn 50ste krijgt hij wel steeds meer een buikje. Hij weet dat hij eigenlijk meer zou moeten sporten en minder alcohol zou moeten drinken, maar hij vindt dat wel lastig.

Vandaar dat hij de hulp heeft ingeschakeld van een Voeding & Gedrag-Adviseur.

Samen hebben ze bekeken waarom het voor John zo lastig is om zijn gedrag te veranderen. Hiervoor hebben ze gekeken naar de voor- en nadelen van niet veranderen en de voor- en nadelen besproken als hij zijn gedrag wel zou veranderen (wel zou sporten en minder drinken).

Wat bleek: de voordelen van niet veranderen wogen voor John veel zwaarder. Gezellig met z’n vrienden een biertje kunnen blijven drinken bleek voor hem veel belangrijker dan een strakke buik.

De voordelen van meer bewegen wogen echter wel zwaar (gezellig, fitter voelen, meer energie, meer vrienden/nieuw contacten, meer uit huis, gevoel hebben ergens bij te horen, sterker worden, minder snel moe en minder kans op aandoeningen). Zeker in teamverband sporten zou ook voor meer sociale contacten zorgen. En dat is voor hem heel belangrijk.

Ze hebben het toen vooral gehad welke sport hij dan zou willen doen en hoe hij dit ging aanpakken.