Les 8 Het slaapproces

Samengevat vindt het volgende proces plaats per cyclus:

  1. Het lichaam gaat, zodra het inslaap valt, zo snel mogelijk naar de hoogste prioriteit. Namelijk (via stadium 1 en 2) naar stadium 3.
  2. Het  brein reinigt zichzelf terwijl het doorspoelt. Afval en giftige stoffen worden afgevoerd.
  3. Het immuunsysteem wordt geregeld.
  4. Er vindt een correctiemechanisme plaats dat bijdraagt aan de (her)aanmaak van cellen in het lichaam.
  5. Herinneringen worden geconsolideerd. “Use it’ vindt plaats. Korte termijn wordt lange termijn geheugen van zowel het brein als van het immuun systeem en ook wordt geheugen verzwakt en verwijderd. [Bjorn Rasch 2012] [L. Besedovsky 2019].
  6. Diepe slaap wordt korter en zwakker, REM slaap steeds langer en intensiever.
  7. Er vindt een proces plaats van het (ont)koppelen van herinneringen aan emoties. [Matthew Walker 2009]
  8. “Loose it” van memories vindt meer plaats.
  9. In REM slaap gaat het brein puzzelen met herinneringen, ervaringen, wensen, angsten en fantasieën. Ik noem dit scenario’s testen.

Met name en vaak uitsluitend in de eerst 2 a 3 cycli komt het lichaam goed in de diepe slaap en zien we een duidelijk patroon van Delta golven. De latere cycli bestaan meer uit REM slaap waar de Theta golven in het brein te zien zijn.

Dit maakt dan ook dat de eerste 2 cycli voor de fundamentele elementen van gezondheid, groei en cognitie zijn. De laatste cycli zijn meer voor de intuïtie, creativiteit en het probleemoplossend vermogen.

Kortom het lichaam gaat, zodra het inslaap valt, vrijwel direct al zij het via stadium 1 en 2 naar prioriteit nummer 1 en dat is stadium 3 de diepe slaap. Deze slow wave sleep (SWS), geven dus voornamelijk Delta waves weer en die laten activiteit zien van het reptielen brein. Daarom is dit de versnelling van de krokodil. Het lichaam is nu bijna niet wakker te krijgen want het brein is bezig met processen die niet verstoord dienen te worden. Processen die juist het fundament van onze vitaliteit verzorgen. Het ritme is zeer langzaam opvallend genoeg en nagenoeg synchroon met het ritme van het hart. Gezien dit het geval is zou er versterking en communicatie plaats moeten kunnen vinden. Denk aan een heipaal die de grond in wordt geslagen, wordt in dit stadium de heipalen van de vitaliteit geslagen. De slaapkwaliteit wordt daarom grotendeels bepaald door deze fase. Hoe goed en effectief dit stadium doorlopen wordt, zoveel energie en gezondheid geeft het ook. Studies laten zien dat de Delta golven krachtiger en zwakker kunnen zijn afhankelijk van gedragingen en stofwisseling variaties bij mensen. Het blijkt dat Delta waves het krachtigs zijn wanneer een persoon dagelijks in een vast ritme slaapt en waakt met een lichaam dat vrij is van slaap verstorend stoffen. Dit varieert van drugs, suiker en (verzadigde) vetten. Optimaal is elke dag op dezelfde tijd in slaap vallen met een nagenoeg lege maag, en opstaan op vaste tijden uit jezelf dus zonder wekker. Afwijken van dit patroon door bijvoorbeeld een avond langer op te blijven en 3 tot 4 uur later naar bed te gaan maakt dat Delta golven tot wel 75% minder krachtig kunnen zijn. De diepe slaap is dan dus minder diep en deze lagere, zwakkere, minder krachtige golven staan gelijk aan slaaptekort [Lazar 2014] [L. Besedovsky 2019]