Les 4 Het Genogram – de feiten

Je familiegeschiedenis vormt de basis van de manier waarop jij je plek inneemt in het heden. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk feiten boven water te halen over jouw familie van herkomst.

Je ouders hebben het leven aan jou doorgegeven. Net zoals hun ouders weer het leven aan jouw ouders hebben gegeven en zo ben je verbonden aan hun families.

Vanuit Systemisch werken, kijkend naar het familiesysteem, werken we met het Genogram. Hierin worden de meest belangrijke elementen in je familiegeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Het geeft je een overzicht van het enorme netwerk waarmee je verbonden bent, jouw plek binnen het familiesysteem.

Realiseer je dat als één persoon in dit familiesysteem er niet was geweest en niet op een bepaalde plek had gestaan, jij er niet was geweest. We danken ons bestaan, ons leven aan de generaties die ons voorgingen. Zij hebben het leven doorgegeven. Ook aan jou.

In het Genogram wordt jouw familiegeschiedenis schematisch weergegeven.


Wat neem je op in het Genogram:

  • Wie horen in het systeem, de leden van het familiesysteem?

  • Wie ontbreekt, wie wordt er uitgesloten? Zijn er familieleden waar niet over gesproken wordt?

  • Welke belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden?

  • Wie is eerder gestorven?

Met de beschikbare informatie maak je een Genogram. Zie hiervoor de oefeningen en de bijlagen in de volgende les. Dit Genogram lever je in in onze online leeromgeving en wordt beoordeeld door de docent.


Een Genogram helpt, omdat:

  • Personen en gebeurtenissen bekend worden en die je wellicht later (in de opstelling) nodig hebt

  • Iets inzichtelijk wordt over de betekenis van de personen in relatie tot jezelf.