Les 8 ‘Her-programmeren’ van gedachten

Het G-schema stelt je dus in staat om jouw vaste gedachtepatronen te doorbreken. Zoals we hebben geleerd vanuit de NLP is het mogelijk om jouw gedachten te ‘her-programmeren’. En het G-schema kan je hierbij behulpzaam zijn. Dit vergt training, oefening en herhaling. Want het gaat niet in één keer.

Wat helpt is als je er een voorstelling van maakt wat er eigenlijk gebeurt als je je gedachten gaat herformuleren.

In je hersenen is een gedachte niets anders dan een elektrisch geladen signaal tussen verschillende zenuwuiteinden. Een smal paadje in je hoofd als het ware, zeker als je een gedachte voor het eerst hebt. Een gedachte die je vaker hebt maakt van dat smalle pad een brede weg. En als je daarmee doorgaat dan wordt de brede weg vanzelf een snelweg. En die snelweg, die gaat zo snel en is zo gemakkelijk, daar blijf je gebruik van maken. Je gedachten zijn inmiddels tot patronen verworden. Jouw gedachten zijn geautomatiseerd en je staat er niet meer bij stil wat en waarom je dit denkt. ‘Het is gewoon zo’. Dat betekent ook dat het gedrag dat je vertoont op basis van deze vaste gedachten steeds hetzelfde is.

Bij het G-schema ga je een nieuw pad aanleggen. Terwijl de snelweg er nog naast ligt te lonken. Je snapt dat dit een uitdaging gaat worden maar zoals met alles kan je dit ook leren. Door het te doen. Is het de eerste keer gelukt om anders te denken, dan is het zaak dat je dit herhaalt. Zodat ook deze nieuwe gedachte uiteindelijk tot een patroon kan verworden. Als stelregel kan je hierbij aanhouden dat je een gedachte minimaal 4x op verschillende momenten moet herhalen wil hij beklijven en een goed alternatief vormen. Waardoor je een volgende keer de keuze hebt: de oude vertrouwde snelweg of de nieuwe brede weg die je hebt aangelegd.

Het mooie van het G-schema is, dat doordat je je gedachten verandert, jouw gevoel in deze situatie mee verandert. En omdat je gevoel verandert, ga je je anders gedragen. Het gevolg daarvan is dat de realiteit mee veranderd is. Dat zijn de 5 G’s van het G-schema: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg.

Bijvoorbeeld: je hebt afgesproken met je kinderen dat zij na het eten de afwas doen. In de dagelijkse praktijk doen ze dat alleen na heel lang aandringen van jou. Je wordt hier
geïrriteerd en moedeloos van en reageert steeds vaker boos. Het is een gewoonte geworden, zowel voor jouw kinderen als voor jezelf. Wat de sfeer in huis niet ten goede komt en diep in je hart helemaal niet is wat jij wilt. Toch voelt het alsof je gevangen zit in de situatie en je er geen verandering in kunt aanbrengen.

Door anders te denken kan je de situatie veranderen. In plaats van te denken: “Ze hebben het voor de zoveelste keer nog steeds niet uit zichzelf gedaan” kan je ook denken: “Deze afspraak werkt niet. Ik ga overleggen met de kinderen hoe we tot een werkbare afspraak kunnen komen”. Op het moment dat je dit denkt, voel je direct verandering bij jezelf. Geen irritatie meer maar misschien een gevoel van opluchting. En als je dat voelt, benader je je kinderen milder en positiever. Waardoor zij ook anders zullen reageren en de kans groot is dat jullie samen tot een andere oplossing kunnen komen, waardoor de sfeer in huis ook verbetert.