Les 7 Wat is er nog meer nodig om te veranderen?

7.1 Motivatie

Willen veranderen begint allemaal met motivatie. En dan bedoelen we wel écht willen!

Er zijn 2 soorten motivatie:

  • Intrinsieke motivatie, die vanuit jezelf komt; dus als je het écht zelf wilt.
  • Extrinsieke motivatie, die van buitenaf komt; omdat anderen het willen of de externe omstandigheden hierom vragen.

Veranderingen zijn pas duurzaam als iemand echt en voldoende gemotiveerd is om te veranderen en de motivatie van binnenuit komt. Als de motivatie van buitenaf komt is de verandering vaak slechts van korte duur. Ga dus na waar de motivatie vandaan komt. Wil iemand het zelf of moet het van anderen, omdat iedereen het doet of omdat het zo hoort?

Wees niet te snel tevreden met het antwoord, maar vraag door tot de werkelijke reden van verandering voor iedereen duidelijk is.


7.2 Doorzettingsvermogen en geduld

Wat mensen al hun hele leven doen verandert niet ’even’. Het duurt vaak een tijdje voor je  resultaten ziet en voelt van verandering in leefstijl. Het is jouw taak als Voeding & Gedrag Adviseur om te zorgen dat mensen dit snappen en accepteren. Om het veranderingsproces te blijven ondersteunen én de motivatie hoog te houden maak je daarom de stapjes van verandering klein.


7.3 Buiten je comfortzone durven gaan

Wij mensen zitten vast in onze gewoonten en patronen. Dat zorgt er ook voor dat er weinig tot niets in de situatie waarin wij verkeren verandert. Om te veranderen is het nodig dat we uit deze vaste gewoonten en patronen stappen. Dingen doen die we niet gewend zijn dus! Buiten de comfortzone is ‘where the magic happens’. En dat maakt het tegelijkertijd spannend, wellicht ook eng. En roept het per definitie weerstand op. Dat is helemaal niet erg en hoort erbij. Sta er wel bewust bij stil, stop het niet weg en besteed er aandacht aan. De kans is groot dat de weerstand  daardoor minder wordt.


7.4 Vertrouwen hebben dat het kan!

Hoe groot acht je de kans dat je je doel gaat halen? Geef daar een percentage aan tussen de 0% en 100%. Minder dan 50% duidt erop dat er te weinig vertrouwen is. Ga eens na hoe dat komt en vraag door waar dat aan ligt.


7.5 Mentale voorbereiding

Tref van tevoren de juiste maatregelen om de kans op succes te vergroten.

Zorg dat iemand voordat hij/zij begint met een ‘gezondere levensstijl’ eerst een korte periode de tijd neemt om zich mentaal voor te bereiden en om praktische zaken te organiseren. De tijd nemen betekent niet ‘uitstellen’. Spreek een realistische datum af dat iemand daadwerkelijk van start gaat.


7.6 Sociale steun

Sociale steun en aanmoediging zijn in deze fase ontzettend belangrijk. Zorg daarom dat mensen uit de omgeving het weten. Denk hierbij aan familieleden, vrienden en collega’s. En vraag waar nodig medewerking en aanpassingen van hun kant.


7.7 Prioriteit geven aan het onderwerp/actie

Wat moet je ervoor doen om deze activiteiten voldoende prioriteit te geven? Het is daarbij belangrijk om het doel zo concreet mogelijk te maken en met kleine stapjes voorwaarts te werken.


7.8 Hulp zoeken

Als je je leefstijl wilt veranderen met als doel vitaler, fitter, gezonder en gelukkiger te worden, dan is het zeer aan te raden om de hulp van een Voeding & Gedrag Adviseur te zoeken. De adviseur kan meer inzicht proberen te geven in het waarom en hoe van de gezondere leefstijl en vertellen waar je bij het veranderen van je leefpatroon allemaal aan kunt denken. Uiteindelijk maakt de cliënt de keuzes. De adviseur begeleidt hem/haar bij het maken van deze keuzes.


7.9 Eén ding tegelijk

Succesvol veranderen is niet makkelijk. Voor veel mensen is bijvoorbeeld afvallen erg moeilijk omdat men zich vaak focust op meerdere dingen tegelijk. Een voorwaarde om succesvol te veranderen is om te focussen op (slechts) 1 ding.

De bovenstaande punten beïnvloeden elkaar. Als je niet echt wilt, dan zal je bijvoorbeeld geen prioriteit geven aan het onderwerp. En als je niet het gevoel hebt dat je kunt veranderen, wil je het ook al snel niet meer. Het voelt niet fijn om iets te willen wat niet lijkt te kunnen.

Heb je wel eens goede voornemens of gezonde plannen gehad, die je niet hebt waargemaakt? Aan welke van deze punten lag het, denk je? Of denk eens aan iets dat wel goed is gegaan. Klopten deze punten toen? Of lag het aan iets anders?

Bedenk hoe de dingen die niet goed gingen de volgende keer beter aangepakt kunnen worden.