Les 7 Samenvattend

Uitgebreider onderzoek is nodig is naar de verschillende apparaten die nu op de markt zijn. Het valt buiten het bestek van dit schrijven om kwaliteits- en prestatiegegevens te verstrekken voor de wearable en nearable technologieën per merk. Bovendien zijn veel fabrikanten vaak niet transparant over de manier waarop zij hun gegevens valideren en de statistieken berekenen die zij weergeven.

Globaal kunnen we stellen dat hoe dichter en steviger op de huid en bij brein of de bloedvaten gemeten kan worden hoe zuiverder de gemeten data is. Verder geldt hoe meer parameters in het algoritme worden meegenomen hoe realistischer het beeld zou moeten kunnen zijn. Hoe meer consistent gemeten wordt en hoe meer data verwerkt wordt hoe beter. Belangrijk is om te kijken naar het doel dat voorogen is. Er dient daarom een afweging gemaakt te worden tussen de kwaliteit en praktische haalbaarheid.