Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Groei


Maak een krachtige affirmatie die jou helpt om te groeien.

Inspiratiezinnen

 • “Ik groei terwijl ik ruimte voor mijzelf inneem.”
 • “Ik groei en bloei voluit.”
 • “De liefde voor mijzelf groeit elke dag.”
 • “Ik bezit een eindeloze kracht om te groeien.”
 • “Mijn groei gaat helemaal vanzelf.”
 • “Ik sta open om te groeien.”
 • “Dit is mijn moment om te groeien!”
 • “Ik sta op om te groeien, ik voel me vrij.”


Aanvullende opdracht

Schrijf deze affirmatie zo groot mogelijk op een vel papier, gebruik kleuren als je dat leuk vindt, dat kan de werking van de affirmatie versterken.

Leg het vel papier op de grond en ga op het vel papier staan.

Verbind je met de affirmatie door deze 5 x hardop te herhalen.

Verbind je nog sterker met de affirmatie door met elke inademing deze 5 x in stilte te herhalen en je voor te stellen dat je de energie van deze affirmatie via je voeten omhooghaalt in je lichaam en deze in je lichaam laat groeien.

Doe dit elke ochtend na het opstaan of op een ander vast moment als je dat fijner vindt.

Reflectievragen

 • Welke affirmatie zet jij in voor het thema Groei?
 • Wat was het effect voor jou door op de uitgeschreven affirmatie te gaan staan?
 • Welk gevoel geeft de affirmatie jou?