Les 7 Ademhalingstechniek ‘De Verkenning’

 • Oordelen die je bemerkt bij jezelf over hoe je ademt of over hoe het zou “moeten“ zijn, mag je loslaten. Je adem is oké zoals deze nu is, ook al is dat kort, oppervlakkig, onrustig of gejaagd. Accepteer wat er is. Dat geeft vrijheid en rust.

 • Resultaatgerichtheid en prestatieneigingen mag je loslaten. Probeer je ademhaling niet te gaan sturen, dat is hierbij erg belangrijk. Het gaat om de observatie, niet om een prestatie.

 • Gedachten mag je loslaten, focus op het voelen, telkens opnieuw. Met mildheid breng je je aandacht steeds weer terug naar je ademhaling. Ook al moet je dat voor je gevoel heel vaak doen. Het doel is niet om gedachteloos te zijn. Het doel is om controle te krijgen over de neiging om te gaan denken en dan vanuit bewustzijn te kiezen de gedachte los te laten en terug te gaan naar het voelen.

De Verkenning kan liggend of zittend worden uitgevoerd.


Stap 1

 • Ga op je rug liggen, indien dat niet prettig voelt in je onderrug, buig je je knieën of je legt een kussen onder je knieën en sluit je ogen.
 • Adem door je neus in en uit en word je bewust van je adem.
 • Observeer zonder enig oordeel hoe de adem zich door je lichaam beweegt.


Stap 2

 • Begin te voelen waar jouw ademhaling begint.
 • En waar eindigt je adem?
 • Is je ademhaling snel?
 • Is je ademhaling langzaam?
 • Welk patroon beschrijft je adem bij het naar binnen en naar buiten gaan?


Stap 3

 • Observeer de aard van je ademhaling.
 • Is je ademhaling vloeiend?
 • Is je ademhaling gelijkmatig? 
 • Of is je ademhaling kort en ongeregeld?
 • Is je ademhaling diep?
 • Of is je ademhaling oppervlakkig?
 • Voelt je ademhaling hard?
 • Of voelt je ademhaling juist zacht?
 • Wat gebeurt er met je romp tijdens de inademing? Zet je romp uit of trekt hij samen?
 • En wat gebeurt er met de beweging in je romp als je uitademt?
 • En telkens als je je op enig moment realiseert dat je aandacht is afgedwaald, breng dan je aandacht weer rustig terug naar je adem.


Optioneel kan je de oefening uitbreiden met:

Stap 4

 • Leg nu één hand op je borstgebied en de andere hand op je buik.
 • Breng je aandacht naar je borstgebied.
 • Welke beweging voel je bij een inademing in je borstkas?
 • Welke beweging kun je voelen bij de bovenkant van je rug?
 • Wat kun je voelen in het gebied bij je ribbenkast? 
 • Zijn er gebieden waar je adem niet vrijelijk kan bewegen?


Stap 5

 • Breng je aandacht nu naar je buik.
 • Welke beweging kun je in jouw buikgebied voelen tijdens het inademen? 
 • Welke beweging kun je voelen in je onderrug? 
 • En wat kun jij voelen in het gebied van je bekkenbodem als je inademt en als je uitademt?


Stap 6

 • Rond dan de ademoefening rustig af.
 • Neem nog een paar minuten de tijd om je verkenning voort te zetten.
 • Rol dan langzaam op je zij en kom weer zitten.
 • Let er bij het geven van deze techniek op, dat je niet alle vragen die vermeld staan bij de techniek hoeft te stellen; het zijn opties. Het gaat erom dat jouw cliënt voldoende aanwijzingen krijgt om de adem te blijven volgen en voldoende tijd krijgt om ook echt te gaan voelen.

 • Laat voldoende stiltes vallen en wees je er van bewust dat een stilte voor jou als coach langer lijkt, dan voor de cliënt. Want die is ondertussen aan het voelen.

 • Doe eventueel zelf mee met de oefening, terwijl je cliënt blijft observeren, om te voelen hoeveel tijd je nodig hebt per aanwijzing.


Audio Ademhalingstechniek De Verkenning