Les 3 Aandachtspunten bij het werken met Het Lege Midden

Als je gaat werken met Het Lege Midden in relatie tot een ander, zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:


1. Sta anderen toe om te vertrouwen op hun eigen wijsheid en intuïtie

Dit begint met de ander toestemming te geven. Iedereen heeft een eigen wijsheid en intuïtie. Dus stel je open voor de ander, wees nieuwsgierig en ontdek wat er nodig is.


2. Zorg dat mensen zich veilig voelen

Door geen oordeel te hebben, geef je de ander de mogelijkheid om te leren met vallen en opstaan. Houd altijd wel in de gaten wat er gebeurt. Zorg dat je er bent, zodat je ander kan opvangen, indien dit nodig is.


3. Laat je eigen ego buiten

Eigenlijk weten we dit allemaal wel. Als ons ego erbij komt, willen we advies gaan geven, gaan sturen, of laten weten hoe goed we wel niet zijn. Hierdoor ontneem je de ander de ruimte om te groeien. Het vestigt de aandacht op jezelf in plaats van ondergeschikt aan het groter geheel.


4. Geef informatie of advies wat iemand aankan

Realiseer je als je te veel informatie tegelijk geeft, de ander zich snel hulpeloos of minder kan voelen. De ander hoeft niet te weten wat jij allemaal weet, welke kennis en vaardigheden je hebt. Deel alleen datgene dat dienend is voor de ander.


5. Laat de ander in zijn of haar kracht

Neem geen kracht, vermogens of power van een ander weg. Het komt eigenlijk zelden voor dat je iemand anders echt helpt als jij de besluiten neemt. Laat dus zoveel mogelijk bij de ander en neem het niet over. Omdat we graag voor anderen zorgen, vinden we dit best lastig. Maar door dit te doen plaats je jezelf boven de ander, je maakt je groter en dit zorgt niet voor een blijvend resultaat bij de ander.


Jan Jacob Stam benoemt, naast Het Lege Midden, een aantal aspecten die ook van belang zijn bij het zelf begeleiden van opstellingen:

  • In contact met de energie van het systeem van de cliënt, zonder erin te worden meegesleept

  • Vastberaden in leiderschap, oplossingsgericht

  • Ieder zijn of haar lot gunnen, zonder oordeel

  • Je toestaan om het niet te weten, vertrouwen op de eigen beweging van de opstelling

  • In harmonie met leven en dood, daders en slachtoffers

  • Bewust zijn van en kunnen scheiden van eigen thema’s en die van cliënten.

 

Je kunt alleen effectief begeleiden:

-> als je zelf meerdere opstellingen hebt meegemaakt en ook eigen onderwerpen hebt opgesteld;

-> als je je eigen ouders een plek ik je hart hebt gegeven en je eigen thema’s hebt aangekeken;

-> als je zoveel werk aan jezelf hebt verricht, dat je je eigen wijsheid en intuïtie kunt vertrouwen.