Les 6 Ketenaanpak

Mensen die een chronische ziekte of psychische problemen hebben, hebben vaak meerdere artsen en/of therapeuten die hen begeleiden en behandelen.

Steeds vaker wordt daar een Voeding & Gedrag Adviseur aan toegevoegd die verantwoordelijk is voor de gedragsverandering van de cliënt/patiënt. We spreken dan van een ‘ketenaanpak’.

Dit gebeurt onder het medische toezicht van een arts, die de medische controles doet. De begeleiding van de adviseur wordt altijd afgestemd en dus ook gecommuniceerd met de andere behandelaar(s).

Vaak is er een diëtiste voor de voeding en soms ook een fysiotherapeut of personal trainer voor de beweging. Een Voeding & Gedrag Adviseur is niet opgeleid om medische of voedingsdeskundige diagnoses te stellen of een aangepast beweegschema te maken.

Soms zal de Voeding & Gedrag Adviseur gevraagd worden om advies, bijvoorbeeld op het gebied van ademhaling en ontspanning. Het is belangrijk dat je schriftelijk en mondeling kunt communiceren met de overige behandelaars.