Les 6 Doorvragen


Als de cliënt heeft geantwoord, is het van belang om hierop door te vragen. Waarom?

  • Om meer over de inhoud van het antwoord en het onderwerp te weten te komen.

  • Om de cliënt nog meer en dieper te laten nadenken over dit onderwerp.

  • Om onduidelijkheden in het antwoord aan de orde te stellen.

  • Om aannames en veronderstellingen van de cliënt te signaleren en te bespreken.

  • Om (gevoelsmatige) verdieping in het gesprek aan te brengen.


Doorvragen levert dus altijd nog meer informatie op. Als je doorvraagt toon je ook interesse in datgene wat de cliënt je zojuist heeft verteld. Waardoor deze zich serieus genomen en uitgenodigd voelt om nog meer te vertellen.