Les 6.3 Omgeving

Slaap is een fase waarin we enerzijds al onze waarnemingen verwerken. Anderzijds zijn alle prikkels van buitenaf van invloed op hoe goed en effectief een persoon kan slapen. De meeste mensen zijn zich niet bewust van het belang van hun omgeving. Maar om een voorbeeld te noemen kan stress op het werk maken dat een persoon slecht slaapt. Je kunt ook denken aan normale zaken als sociale prikkels of prikkels van licht of geluid welke allemaal bepalend zijn hoe we slapen.

Voor nu is het belangrijk dat we ons realiseren dat de drie factoren ‘Gedrag, gedachten en bewustzijn’, ‘Stofwisseling’ en ‘Omgeving’ bepalend zijn voor slaap en dat ze van invloed zijn op elkaar. Zo is ons gedrag van invloed op onze stofwisseling en andersom. De omgeving is zeer bepalend voor onze stofwisseling en ook weer bepalende voor ons gedrag. De truc is om controle te nemen over alle drie factoren en een zo optimaal mogelijke timing en ritme in te bouwen. 

We gaan nu eerst kijken wat precies slaap in het brein is, want dit begrip zal helpen om alle factoren die van invloed zijn op slaap en de vitaliteit als geheel beter en effectiever toe te passen.