Les 5 Voorbeeldvragen bij Oplossingsgericht Coachen


Gespreksopeningen

 • “Wat brengt je hier vandaag?” “Hoe ben je hier gekomen vandaag?” “Waarmee ben je hier gekomen vandaag?”
 • “Met welk doel ben je hier gekomen vandaag?”
 • “Wat zou dit gesprek voor jou de moeite waard maken?”
 • “Voordat we beginnen, mag ik je vragen: wat gaat er al (een beetje) beter?”
 • “Waarover ben je tevreden?” “Wat gaat er goed in je leven?”
 • “Wat wil je behouden van de huidige situatie?”


Verhelderen van de veranderbehoefte

 • “Waaraan wil je iets veranderen?”
 • “Wat wil je dat er anders wordt?”
 • “Wat zou er door onze gesprekken moeten veranderen?”
 • “Hoe belangrijk is het voor jou om deze verandering te realiseren?”
 • “Wat is het probleem?”
 • “Hoe is het een probleem voor je?”
 • “Waar heb je last van?”
 • “Hoe heb je daar last van?”
 • “Hoe belemmert het jou?”
 • “Dus als ik het goed begrijp…. (samenvatten, woorden van de cliënt).”


Coping en sterktes exploreren

 • “Het is bewonderenswaardig hoe je je werk hebt kunnen blijven doen onder zulke moeilijke omstandigheden. Hoe doe je dat?”
 • “Welke positieve eigenschappen horen bij jou, gegeven je verhaal…”
 • “Welke complimenten krijg je van vrienden/collega’s/anderen?”
 • “Wat maakt dat je zo goed bent in…..”
 • “Welke sterke kanten heb jij ingezet bij…”
 • “Waarover ben je tevreden?”
 • “Wat gaat er goed in je leven?”
 • “Wat wil je behouden van de huidige situatie?”


Definiëren van de gewenste toestand

 • “Wat wil je bereiken?”
 • “Wat wil je dat er in de plaats van het probleem komt?”
 • “Hoe wil je dat de situatie wordt?”
 • “Wat wil je dat het resultaat wordt?”
 • “Hoe zou jij willen dat de situatie eruit komt te zien?”
 • “Wat zou het verschil met nu zijn?”
 • “Wat zou het voordeel zijn als je dat voor elkaar krijgt?”
 • “Hoe zal dat een verbetering voor je zijn?”
 • “Hoe zal het je helpen?”
 • “Stel, het probleem is opgelost. Wat gaat er dan beter?”
 • “Wat kun je doen als je dat bereikt hebt?”


Analyseren van eerder succes

 • “Wanneer waren de dingen iets beter?”
 • “Wanneer had je iets minder last van…?”
 • “Wanneer stond je al (iets) hoger op de schaal?”
 • “Wat is het hoogste punt dat je al bereikt hebt op de schaal?”
 • “In welke situaties is het al gelukt om …?”
 • “Heb je nog een voorbeeld?”
 • “Wat was er anders?”
 • “Wat maakte dat mogelijk?”
 • “Wat heb jij gedaan om het mogelijk te maken?”
 • “Wat deed jij zelf om dit zo goed te laten verlopen?”


Eén stapje vooruitzetten

 • “Is het nuttig om hier zo over te praten?”
 • “Is dit nuttig? Hoe is het nuttig?”
 • “Heb je hier wat aan?”
 • “Wat heb je hieraan?”
 • “Hoe is dit bruikbaar?”
 • “Hoe is wat we besproken hebben bruikbaar voor je in de huidige situatie?”
 • “Hoe is dit relevant voor je huidige situatie?”
 • “Hoe is dit relevant voor wat je wilt bereiken?”
 • “Op wat voor ideeën brengt dit jou om een stapje vooruit te zetten?”
 • “Wat is ervoor nodig om dat vaker te laten gebeuren?”
 • “Wat zou voor jou het eerste signaal zijn dat je op de goede weg bent?”
 • “Welk stapje vooruit zou je morgen kunnen zetten?”
 • “Hoe zou één puntje hoger op de schaal eruitzien?” “Wat doe jij dan anders?”


Vooruitgang monitoren

 • “Zijn er al kleine tekenen van vooruitgang?”
 • “Wat wil je behouden van wat er nu goed gaat?”
 • “Wat gaat nu goed?”
 • “Waarover ben je tevreden?”
 • “Waarover ben je relatief tevreden?”
 • “Hoe komt het dat het niet slechter gaat?”
 • “Wat gaat er beter?”
 • “Welke resultaten zijn er al bereikt?”
 • “Wat is er bereikt?”
 • “Hoe is dat bereikt?”