Les 5 Stadium N2

Is gematigde slaap en duurt gemiddeld 45% per nacht. De hersengolven worden nog trager, de oogbewegingen stoppen en de lichaamstemperatuur daalt. Vertraging van de hersenactiviteit verschuift naar het lagere spectrum van Theta waves. Deze hersengolven worden wel afgewisseld met specifieke uitbarstingen van snelle activiteit die bekend staan als slaapspoeltjes van Alpha waves (sleepspindles van 10-12 Hz van 1-2 seconden), afgewisseld met slaapstructuren die bekend staan als K-complexen (KC’s). KC’s komen om de 1 tot 1,7 minuten voor. KC’s komen spontaan voor maar ook als reactie op externe stimuli zoals geluiden, aanrakingen op de huid en interne stimuli zoals inademingsonderbrekingen (apnoe). Ze worden op verschillende plaatsen in de corticale zone gegenereerd maar ze de neiging hebben de frontale delen van de hersenen te overheersen. Een K-complex is een heel kortdurende Delta golf met een flinke kracht. Zowel slaapspoeltjes als K-complexen worden verondersteld de hersenen te beschermen tegen ontwaken uit de slaap. Dit ontwaken kan nodig zijn om te waken voor gevaar en KC-complex kunnen gezien worden als de rem hier op zodat het niet ongewenst plaatsvindt. Ook zouden ze bij dragen aan verwerking van informatie en het geheugen. [Andreas A. Loannides 2019] [Wikipedia]

Bij fase 2 spindels is er meer activiteit in vier nabijgelegen gebieden van de hersenen voor en tijdens spindels en KC’s. Dit gebeurt meer tijdens fase 2 spindels dan tijdens andere tijden van de slaap. Twee van deze gebieden liggen in de cingulate cortex en de andere twee liggen direct naast de premotorische cortex.