Les 4 NLP-vooronderstellingen

In de NLP wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘vooronderstellingen’. Dat zijn geen ultieme waarheden maar meer ‘bruikbare denkwijzen’. En zoals alles in NLP wordt daarbij uitgegaan van een positief en constructief mensbeeld. Onderaan deze pagina vind je een video die nog wat dieper ingaat op de onderstaande zes besproken punten.

Wij werken in de coaching graag met de volgende NLP-vooronderstellingen:

 1. ‘De kaart is niet het gebied.’
  Hoe we ook ons best hebben gedaan om een kaart, een model van de werkelijkheid, te bouwen, deze kaart, dit model, is nooit de werkelijkheid zelf. Wij kunnen namelijk niet alles waarnemen. En dus is onze ‘kaart’ beperkt door onze subjectieve waarneming. We kijken door onze eigen bril. Oftewel: we zijn subjectief. Wat jij ziet, ziet een ander anders. Voor ons als coaches is dit heel belangrijk om ons te realiseren. Het nodigt ons namelijk uit tot het stellen van vragen om toelichting bij wat wij waarnemen (“Ik zie dat dit wat met je doet, wat voel je op dit moment?”) in plaats van invulling te geven bij wat we hebben waargenomen (“Ik zie dat je boos bent.”).
 2. ‘Het effect van jouw communicatie is de reactie de je krijgt.’
  Het gaat er niet om wat je bedoelt of wat je intentie achter jouw communicatie is. Maar om hoe het overkomt bij de ander en hoe die daarop reageert. Vraag daarom regelmatig aan jouw cliënt of hij/zij het in zijn/haar eigen woorden wil herhalen. En vraag of hetgeen tot dan toe is besproken duidelijk is voor hem/haar.

 3. ‘Mislukking bestaat niet, alleen feedback’.
  Als je iets doet, krijg je een respons. En van die respons kun je leren. Beviel de respons je? Dan kan je besluiten om het een volgende keer precies zo weer te doen. Beviel het je niet? Wellicht besluit je dan om het een volgende keer anders te doen. De respons die je krijgt is feedback op jouw gedrag.Doe je niets, dan krijg je ook geen respons en kun je er niets van leren, laat staan veranderen. Doe je wel iets, dan creëer je daarmee een leermoment voor jezelf. Dat is nooit verkeerd of een mislukking. Dat is een stap voorwaarts op jouw ontwikkelpad.

 4. ‘Elke keuze is de beste keuze op dat moment.’
  Je maakt (bewuste) keuzes op basis van informatie die je op dat moment beschikbaar hebt. Alleen kan die informatie onvolledig, verstoord of gegeneraliseerd zijn. Waardoor achteraf soms blijkt dat het toch niet de beste keuze was. Maar dat is achteraf praten en heeft voor het moment dat je de keuze maakte, geen waarde. Kijk dus niet gefrustreerd achterom naar keuzes die je destijds op basis van de beschikbare informatie hebt gemaakt. Gebruik liever ook geen teksten als: “Met de kennis van nu had ik het besluit toen niet zo genomen”, want daar kunnen we niets mee.

 5. ‘Elk gedrag heeft een positieve intentie.’
  Ook al heeft jouw gedrag negatieve consequenties voor anderen, de intentie achter jouw gedrag is altijd positief want het is gericht op het zorgdragen voor jouzelf en op het bevredigen van jouw behoeften. Als je er over nadenkt klinkt dit wellicht nogal cru of egoïstisch maar dit zijn belangrijke drijfveren achter ons gedrag. Wil je menselijk gedrag leren begrijpen, kijk dan verder dan naar het (waarneembare) gedrag alleen en kijk ook naar de achterliggende zorg en behoeften.

 6. ‘Alle hulpbronnen die je nodig hebt om jouw doel te bereiken zijn al aanwezig en beschikbaar.’
  Bij hulpbronnen kan je denken aan aanwezige kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties die ons toelaten om te zijn wie we willen zijn en ons toelaten te bereiken wat we willen bereiken. Hulpbronnen die we nog niet hebben, kunnen we van anderen overnemen. Bijvoorbeeld door ze te leren. Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Belangrijk om je dit te realiseren als het een keertje tegenzit tijdens je opleiding of om je cliënt eraan te helpen herinneren als die even geen mogelijkheden meer ziet.

Tip: spreek met jezelf af dat je deze les elke 2 weken dat je bezig bent met deze opleiding, opnieuw leest en tot je neemt. Op die manier maak je je deze belangrijke uitgangspunten van het coachen vanzelf meer en meer ‘eigen’.