Les 4 De rol van beperkende gedachten

Ook als we ouder worden komen er allerlei nieuwe zaken langs, zoals computers, smartphones en nu ook al robots en kunstmatige intelligentie die ons voorzien van nieuwe informatie, van kennis en vooral van heel veel prikkels. Ons hoofd blijft dus super actief en in ontwikkeling, van jong tot oud. En vraagt daarmee ook continue aandacht en energie.

Wist je dat we 40.000 tot 60.000 gedachten per dag hebben? Die kunnen we natuurlijk onmogelijk allemaal waarnemen. En dat is maar goed ook want we zouden helemaal gek worden.

Een groot deel van de gedachten die we hebben, wordt elke keer weer herhaald. Dat heeft te maken met een filter dat over onze gedachtenproductie wordt gelegd. Ons brein herkent onze voorkeuren en voert de productie op van steeds dezelfde gedachten. Dat gaat helemaal vanzelf, zonder dat we ons er bewust mee verbinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook nog eens dat 70% van onze gedachten negatief en alarmerend is.

Ons brein herkent onze voorkeuren en voert de productie op van steeds dezelfde gedachten. Dat gaat helemaal vanzelf, zonder dat we ons er bewust mee verbinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook nog eens dat 70% van onze gedachten negatief en alarmerend is.

Ondertussen sturen gedachten allerlei chemische processen aan in ons lichaam. Daar is onderzoek naar gedaan door de Psycho-Neuro-Immunologie, een wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen psyche, immuunsysteem, hormonen en hersenen. Er is ontdekt dat onze immuun cellen meeluisteren met elke gedachte die door ons hoofd schiet.

Des te meer reden om ons bewust te verbinden met onze gedachten en de gedachtepatronen die de hele dag door ons heen razen. En, onszelf te trainen om beperkende gedachten om te zetten naar vriendelijke gedachten. Het mooie is dat je direct ontspanning voelt. Ook al is het nog minuscuul. Het nodigt uit tot meer.


Voorbeeld van Ellen

Ellen heeft vaak een verschil van mening met haar partner Paul. Het gaat meestal over de puberende kinderen. Hij vindt dat ze vooral de jongste verwent. Als hij op een avond er weer over begint, probeert ze hem uit te leggen waarom ze haar dochter meer aandacht geeft dan de twee jongens. Er valt echter niet met hem te praten. Hij luistert niet naar haar, hij gaat maar door en door met het herhalen van zijn standpunt. Dit is niet de eerste keer, ze is er inmiddels aan gewend. Eerder ging ze er nog wel eens tegen in, maar tegenwoordig houdt ze al vrij snel haar mond. Hij neemt alle ruimte in met al zijn ideeën over hoe het zou moeten. Tijdens zo’n discussie denkt Ellen: “Mijn mening doet er niet toe, Paul weet het altijd beter, hij zal wel gelijk hebben, hij komt zo zeker over.”

In dit voorbeeld cijfert Ellen zichzelf weg, ze gaat bij zichzelf vandaan. Dat wordt aangezet door verschillende negatieve gedachten over zichzelf en over de situatie. Ellen is zich daar niet van bewust. Ze is zo gewend aan dit patroon van communiceren van haar en Paul, dat ze het als normaal aanneemt.

Stel dat Ellen deze specifieke negatieve gedachten over zichzelf, gaat herkennen? Omdat ze bijvoorbeeld deze cursus volgt. Dan heeft ze direct een eerste stap gezet om dichter bij zichzelf te blijven.  

Ze verandert de gedachte: “Mijn mening doet er niet toe, Paul weet het altijd beter, hij zal wel gelijk hebben, hij komt zo zeker over” in een positieve gedachte: “Wat ik zeg is ook belangrijk, mijn mening doet er toe, ik heb vertrouwen in mezelf.” Ze neemt zich voor om deze positieve zin een paar keer per dag te herhalen en ze merkt dat ze in een volgende discussie een kleine vooruitgang heeft geboekt. Ze neemt duidelijker haar standpunt in en Paul luistert naar haar!

Trainen

Het bewust blijven verbinden met gedachten en de beperkende negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten, vraagt wel enige discipline van ons. Want elke keer als we stress ervaren of in situaties terechtkomen waar we ons kwetsbaar, onzeker en niet vertrouwd voelen, kiezen we heel snel voor het oude vertrouwde pad en ploppen de ons bekende negatieve gedachten zo weer op.

De volgende 2 opdrachten helpen jou hierbij.

Samenvatting

Onze gedachten zijn een belangrijke motor voor hoe we ons voelen en op welke manier we onszelf gedragen. Daarom is het fijn voor jouw groeiproces dat je je bewust wordt van alles wat je denkt. Positieve gedachten versterken ons groeiproces op een positieve manier. Negatieve gedachten doen het tegenovergestelde. Gelukkig zijn wij in staat om onze negatieve gedachten om te draaien naar positieve gedachten. Door dit met onszelf te trainen.

Vragen:

1. Welke inzichten heb je gekregen in deze les?
2. Wat is het meest waardevol?
3. Welke mogelijkheden en kansen zie je voor je?

Beschrijf je antwoorden in je schrift/document