Les 3 Wat is NLP?

Binnen het holistisch coachen maken wij graag gebruik van het gedachtegoed en enkele technieken uit de NLP. NLP staat voor ‘Neuro Linguïstisch Programmeren’ en is een manier van kijken naar menselijk gedrag en communicatie die in de jaren zeventig van de vorige eeuw is ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler.

De letter ‘N’ komt van ‘neuron’ wat ‘zenuwcel’ betekent en heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen.

De letter ‘L’ komt van ‘linguïstisch’ en betekent ‘taalkundig’. Dit verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan wat wij waarnemen.

De letter ‘P’ komt van ‘programmeren’ en gaat over de denk- en gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we steeds herhalen, ook als ze niet productief (meer) zijn. Het mooie hiervan is dat we onze gedachten, onze belevingen en onze gedragingen dus ook kunnen veranderen door ze te ‘herprogrammeren’.