Les 3 Opdracht


Deze week ga je op zoek naar situaties waarin je jouw gevoelens projecteert op een ander.

Dat kan overal zijn: op je werk, thuis, op de sportclub etc. Telkens als je een irritatie, frustratie of boosheid voelt opkomen naar aanleiding van het gedrag van een ander stel je jezelf de vraag: “Hoe komt het dat dit mij zo irriteert, frustreert of boos maakt?“

Wat in jou wordt er door het gedrag van de ander getriggerd?
En wat is hiervan de achterliggende oorzaak?


Ga er naar op zoek en schrijf het op. Ga er daarna over in gesprek met jouw partner of met iemand die een rol speelde in jouw leven van vroeger. Om te leren hoe dit in jouw leven een rol is gaan spelen en om te leren hoe projectie werkt.