Les 3 Non-REM slaap

Non-REM staat voor geen-snelle oogbewegingen. Tijdens Non-REM slaap stadium 1 en 2 als ook tijdens REM slaap verkeerd een persoon voornamelijk in de Theta golf frequentie. In stadium 3 de diepe slaap is dit juist de Delta golf frequentie.