Les 11 Opdracht ‘Acceptatie van onprettige gevoelens bij onbalans’


Duur van de opdracht is ongeveer 10 minuten.

Uitwerking van de opdracht

Stap 1

  • Stem je af op onderstaande deelgebieden uit je leven. De deelgebieden zijn: persoonlijke groei, liefdesrelatie, familie en vrienden, gezondheid, financiën, carrière en werk, leefomgeving, ontspanning en plezier.


Stap 2

  • Stel jezelf de volgende vragen:In welke deelgebied is er op dit moment de meeste onbalans in mijn leven?Wat voel ik daarbij? Sta ik dit gevoel toe er te zijn?
  • Als dat niet zo is herhaal dan een paar keer in jezelf de woorden:
    “Het is”.


Let op: je accepteert op deze manier niet dat dit deelgebied uit balans is maar je accepteert wel het onprettige gevoel wat kan ontstaan als je denkt aan de onbalans.

Op het moment dat jij in de zijn-stand bent is er acceptatie. Acceptatie over dat wat je voelt, dat wat je beleeft en ervaart. Dan is er sprake van balans in jouw gevoel. Het is niet goed of fout, het is niet te veel of te weinig, het is niet te saai of te spannend. Want ‘Het is’.


Reflectievraag

  • Wat brengt het jou als onprettige gevoelens er mogen zijn?