Les 2 Wat is de essentie en het doel van Focussen

De essentie van het Focussen is dat als er een verandering of verschuiving plaatsvindt in het lichamelijk ervaren gevoel, het achterliggende mentale probleem ook verandert of verschuift. Dat betekent ook, dat in deze techniek je niet praat over het mentale probleem, maar alleen over het lichaam en dan met name over het lichamelijk ervaren gevoel.

En dat is tegelijkertijd ook het belangrijkste doel van Focussen:

Een verschuiving laten plaatsvinden in het ‘lichamelijk ervaren gevoel’ waardoor:

  • Het (mentale) probleem kleiner wordt of oplost.

  • Het echte achterliggende probleem boven komt. En je hier door een nieuwe focus-sessie aandacht aan kunt schenken.

Wat is nu precies dat ‘lichamelijk ervaren gevoel’? Dat is elk lichamelijk signaal dat je ervaart tijdens het doen van deze oefening. En kan variëren van bijvoorbeeld een klein kriebeltje ergens op je been tot een druk op de borst of als een knellende band in de maagstreek. Alles wat er gebeurt neem je waar en als het vaker terugkeert of blijft, ga je er in deze oefening mee aan de slag. Onthoud hierbij: ‘alles wat aandacht nodig heeft komt altijd boven’. Dus ook als het in het begin wat ‘vaag’, ‘mistig’ of ‘klein’ aanvoelt, besteed er in alle rust aandacht aan. Het lichaam geeft vanzelf aan of dit hét ervaren gevoel is waarmee je verder kunt gaan.

Als je deze oefening vaker doet, zelf of met een cliënt, zal je merken dat het lichamelijk ervaren gevoel snel concreter en duidelijker wordt.