Les 2 Slaaptekort in Nederland

In 2017 gaf in Nederland ongeveer 20% van de bevolking van 12 jaar of ouder aan moeite te hebben met slapen. Niet in slaap kunnen vallen en te vroeg wakker worden hoorden daarbij. Vrouwen klaagden vaker over deze problemen dan mannen en mensen met lagere inkomens hadden er vaker last van dan mensen in hogere inkomensklassen.
Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

10 % meldde zelfs veel of heel veel slaapproblemen te hebben.

Ongeveer 42% van de mensen met slaapproblemen zei, dat hun slaapprobleem hen beïnvloedde in hun dagelijks leven, zoals op het werk. Ze waren bijvoorbeeld minder geconcentreerd, vergeetachtig of boos. 57 % van degenen die ernstig last hadden van slaapproblemen, meldde soortgelijke tegenslagen te hebben.

Slaaptekort levert stress op dat op zijn beurt weer negatief bijdraagt aan het slaapprobleem en deze vaak ook verergert. Mensen met slaapproblemen consulteren geregeld een dokter en een slaapmedicijn wordt dan vaak gevraagd en aangeboden. Het gebruik van slaapmedicijnen is dan ook zeer gegroeid. Helaas lossen medicamenten een slaapprobleem vaak niet op. Verslaving en bijwerkingen liggen op de loer. Al met al kost dit de maatschappij veel geld, zowel in de gezondheidszorg als op de werkvloer, in de productiviteit.

Hoewel deze cijfers alarmerend zijn, beseffen de meeste mensen niet dat ze een slaaptekort hebben of begrijpen ze niet dat hun problemen te wijten zijn aan onvoldoende (kwaliteits)slaap.

Omgevingsfactoren leiden tot slaaptekort.
Uit een onderzoek onder Australische volwassenen tussen 18 en 64 jaar bleek dat een korte slaapduur verband hield met:

  • langer werken
  • een lager opleidingsniveau
  • alleenstaand zijn in plaats van getrouwd
  • een huidige roker
  • een hoog alcoholgebruik
  • zwaarlijvigheid
  • depressie
  • angst.

In een onderzoek naar de effecten van werk gerelateerde stressoren werd vastgesteld dat mannelijke Japanse productiemedewerkers die interpersoonlijke conflicten en een kwantitatieve werkdruk ondervonden, korter sliepen. Bovendien bleek dat spanning, angst, depressieve symptomen, discriminatie op de werkplek, gebrek aan evenwicht tussen werk en privéleven, hoge functie-eisen en onzekerheid allemaal samenhingen met meer slaapproblemen.