Les 2 Oefeningen

Oefeningen – Contact maken met Het Lege Midden

Oefening 1

Ga ergens staan of zitten in de ruimte.

-> maak je hoofd leeg
-> stel je open voor de systeemenergie
-> laat je eigen problemen los
-> vertrouw op wat er komt
-> denk niet na over wat doe ik wel/niet
-> heb  je aandacht in de verte en aandacht op detail en nabij
-> je wilt niet alles weten, je luistert half en je kijkt naar iets groters
-> misschien is er plotseling een woord of beeld, je laat dit weer los
-> je stapt in het duister en je gaat mee met wat er komt
-> je staat jezelf toe om niet te weten
-> heb vertrouwen in de ziel
-> je bent in harmonie met leven en dood
-> je gunt ieder zijn of haar lot
-> terugnemen en blootstellen aan het geheel, zonder bedoelingen en zonder vrees voor
-> datgene wat aan het licht zou kunnen komen
-> stel je open voor een grotere samenhang
-> dan komt er misschien een aanwijzing of komt er een beeld, wacht rustig af.

Teken of schrijf op wat er boven kwam.

Hoe was dit om te doen?

Aandachtspunten voor contact maken met Het Lege Midden zijn:

  • Je gaat op zoek naar een plek in jezelf waar het leeg en stil is

  • Je hoeft hier niet na te denken, wat doe ik wel of niet

  • Je laat al je gedachten gaan, je hoofd is leeg. Al die dingen die op dat moment rondzweven, mogen even ergens anders worden geparkeerd. Richt je aandacht naar binnen

  • Je staat jezelf toe dat je niet alles wilt weten of doen, voorbij oordelen, willen helpen of oplossen

  • Je hoeft even niets op deze plek in jezelf en mag je vertrouwen op wat er komt. Het is zoals het is.

Oefening 2

Contact maken met Het Lege Midden gaat om je intentie. Om zonder doel, zonder angst, zonder medelijden en zonder een specifieke liefde voor iets of iemand te ontdekken wat zich aandient.

Doorloop de volgende 7 stappen:

Stap 1
Ga in gedachten alle dingen af die nog spelen in je hoofd en in je hart. De wasmachine die draait. De afspraak die nog verschoven moet worden. Een collega die je een rotgevoel heeft bezorgd. In gedachten loop je al deze dingen af en zet ze op ‘stand-by’. Ze hoeven niet weg, maar ze krijgen nu even geen aandacht.

Stap 2
Als er andere gedachten zijn die je onrustig maken, dan bedank je ze alsof ze een persoon zijn; “Dankjewel dat je dit onder de aandacht brengt. Nu ben ik met iets anders bezig, ik kom later bij je terug.” Bij systemen werkt het zo dat datgene wat niet gezien mag worden, juist in beeld zal komen. Door de gedachten en dingen die spelen te bedanken of op stand-by te zetten, geef je ze een plek.

Stap 3
Ga nu innerlijk naar het systeem waar je zelf bent opgegroeid. Je denkt aan je ouders en je voorouders. Misschien wil je in gedachten naar ze glimlachen of ze een klein hoofdknikje geven.

Stap 4
Vanuit deze verbinding met je eerste systeem ga je in gedachten kort op bezoek bij de andere systemen die nu een rol spelen. Misschien het systeem van het gezin dat je zelf hebt. Of dat van de organisatie waar je werkt, de wijk of dorp waar je woont, het beroep dat je uitoefent. Als je voelt dat de belangrijkste systemen aan bod zijn gekomen, sluit je in gedachten alle systemen in en doe je hetzelfde met alle andere systemen die je nu niet langs bent gegaan.

Stap 5
De volgende ronde is met bezoekjes langs enkele abstracties. Bijvoorbeeld het goede en het kwade, gisteren, vandaag en morgen, daders en de slachtoffers. Iedereen krijgt in je gedachten een glimlach of een hoofdknikje. Alles mag er zijn, zonder doel, zonder angst, zonder medelijden en zonder specifieke liefde.

Stap 6
Zoek in je gedachten een plek ergens in de natuur. Een plaats die voor jou als thuis voelt. Bijvoorbeeld het strand en de zee, het bos of de bergen. Vind een plek waar jij zelf comfortabel bent.

Stap 7
Richt tenslotte je aandacht op je ademhaling. Adem bewust in en uit. En nog eens. En nog eens.

Als je deze stappen van stap 1 tot en met stap 7 steeds in verbinding met jezelf hebt doorgelopen, ben je verbonden met Het Lege Midden. Een vruchtbare plaats voor nieuwe ideeën, oplossingen en energie.