Les 2 Handleiding


Welkom bij de Online Holistische Academie en fijn dat je de opleiding Basis Coachen volgt!

In deze Handleiding leggen we je de werkwijze van deze online opleiding uit. Ook komen de verplichte examenonderdelen langs waaraan je moet voldoen om voor het Certificaat of voor het Diploma Basis Coachen in aanmerking te komen.


Werkwijze online opleiding Basis Coachen

De opleiding Basis Coachen volg je online, via het internet. Daarbij maak je gebruik van onze digitale leeromgeving in onze Online Academie.

Zoals je ziet is de opleiding Basis Coachen opgedeeld in 11 modules. Elke module heeft een aantal lessen. Het is de bedoeling dat je de volgorde van de modules en de lessen aanhoudt als je de opleiding volgt. 

De lessen bestaan uit schriftelijk lesmateriaal, soms aangevuld met video’s, een test, een formulier of een audiobestand. Alles met als doel om jou alle benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen zodat jij er zelfstandig mee aan de slag kunt.

En daar komt tegelijkertijd de grootste succesfactor van deze opleiding om de hoek kijken: jouw eigen bijdrage aan jouw ontwikkeling tot coach! Die bestaat er uit dat je alles wat wordt aangeboden tot je neemt én dat je hier direct mee gaat oefenen. En dat oefenen, ook wel ‘kilometers maken’ genoemd, bepaalt uiteindelijk in welke mate je de coaching vaardigheden beheerst. Je gaat er dus tijdens deze opleiding daadwerkelijk mee aan de slag!

Naast dat het nodig om veel te oefenen om een goede coach te worden, is het ook vooral heel leuk, interessant en inspirerend om met de aangeboden kennis en vaardigheden aan de slag te gaan. Zoek daarvoor nu al mensen in jouw omgeving uit met wie je dit wilt doen. Bied ze bijvoorbeeld een paar coaching gesprekken of een gratis oefentraject aan. En plan vooral ook regelmatig oefenmomenten met deze mensen in. Want in elke les vind je nieuwe vaardigheden en instrumenten die je kunt gaan oefenen om ze uiteindelijk te gaan beheersen. 


Examenonderdelen opleiding Basis Coachen

1. Opleidingsvariant zonder begeleiding

Als je hebt gekozen voor de opleidingsvariant zonder begeleiding krijg je het Certificaat van de Holistische Academie toegestuurd als je voldaan hebt aan de volgende exameneisen:

Twee tussentijdse toetsen met een voldoende afsluiten; na de modules 6 en 11 maak je de toets die voor je klaar staat in de Online Academie. Het is een elektronische multiple choice toets die je thuis kunt maken. Nadat je de toets hebt afgerond, krijg je direct de uitslag van de toets. Als je geen voldoende hebt gehaald, kan je de toets maximaal 1x herkansen. Dit dien je aan te vragen via mail@online-ha.nl .


2. Opleidingsvariant met begeleiding

Als je hebt gekozen voor de opleidingsvariant met begeleiding krijg je het Diploma Basis Coachen van de Online Holistische Academie thuisgestuurd als je voldoet aan de volgende exameneisen:

 • Twee tussentijdse toetsen met een voldoende afsluiten; na de modules 6 en 11 maak je de toets die voor je klaar staat in de Online Academie. Het is een elektronische multiple choice toets die je thuis kunt maken. Nadat je de toets hebt afgerond, krijg je direct de uitslag van de toets. Als je geen voldoende hebt gehaald, kan je de toets maximaal 1x herkansen. Dit dien je aan te vragen via mail@online-ha.nl.
 • Je voert vanaf module 4 ‘oefengesprekken’ met 2 proefpersonen. Per persoon voer je minimaal 3 coaching gesprekken met een pauze van steeds 1 week tussen de gesprekken door. Deze gesprekken zijn bedoeld om jouw gespreksvaardigheden te oefenen en te versterken.
  Je kunt iedereen voor deze gesprekken benaderen, met uitzondering van jouw ouders/opvoeders, broer/zus, partner en/of naaste vrienden/vriendinnen. Dat zijn mensen met wie je een (sterke) emotionele band hebt, en die mag je nu eenmaal niet coachen.

  Waarover gaan de gesprekken? Als jouw gesprekspartner zelf een onderwerp wil aandragen is dat natuurlijk prima. Zo niet, gebruik dan een coachingskaartje om het gesprek op gang te brengen. Deze kaartjes kan je kopen bij de betere boekhandel, op bol.com of je gebruikt de Liefdevol Leven Kaartspel dat wij bij de Academie gebruiken (www.holistischcoachen.shop/kaartspel/).
  Of je gebruikt één van de gesprekskaartjes die je in de Online Academie aantreft. Onthoud dat een kaartje bedoeld is om het gesprek op gang te helpen. Het is dus een ‘gespreksstarter’. Als er tijdens het gesprek van afgeweken wordt is dat helemaal prima. Zolang je maar een gesprek voert waarin jij jouw gespreksvaardigheden kunt oefenen.

  Na afronding van de 3 gesprekken met een proefpersoon, stel je een leerverslag op van max. 1 A4 waarop je jouw ervaringen en lessen hebt opgeschreven. Dit verslag, met jouw naam bovenaan het verslag, lever je in in de Online Academie bij de betreffende opdracht. In totaal lever je dus 2 leerverslagen in.
 • Positieve beoordeling over het proef-coaching gesprek dat je voert met docent Mark van Riel. Hiervoor maak je na module 6 van deze opleiding én nadat je 2 leerverslagen hebt ingeleverd, een afspraak met Mark van Riel via mail@online.nl. Het gesprek vindt plaats via Zoom en duurt 15 minuten, waarna je feedback en een beoordeling ontvangt van de docent. Is de beoordeling positief, dan ben je geslaagd voor dit examenonderdeel. Is de beoordeling negatief, dan ben je 1x in de gelegenheid om dit examenonderdeel te herkansen. Voor de inhoud van het gesprek maakt de docent gebruik van een gesprekskaartje en voer jij in de rol van coach een coaching gesprek met hem waarin je de in de opleiding behandelde gespreksvaardigheden toepast.

 • Positieve beoordeling over de video/filmpje die jij na module 11 in MP4 format inlevert in de Online Academie van een coaching gesprek dat jij als coach hebt gevoerd met iemand uit jouw omgeving. De video duurt minimaal 30 en maximaal 60 minuten en in de video:
  voer je een coaching gesprek
  – laat je een coaching techniek (vrije keuze) zien.

  In het coaching gesprek pas je de in de opleiding behandelde gespreksvaardigheden toe. Bij de toepassing van een coaching techniek kies je zelf welke techniek je gebruikt en pas je die toe op de manier zoals die in de opleiding aan de orde is geweest. De docent geeft feedback op de video/het filmpje en een beoordeling over de gespreksvaardigheden en de toepassing van de coaching techniek. Is de beoordeling positief, dan ben je geslaagd voor dit examenonderdeel. Is de beoordeling negatief, dan ben je 1x in de gelegenheid om dit examenonderdeel te herkansen.

  NB: in het kader van de privacy is het niet nodig dat het gezicht of verdere personalia van de gesprekspartner op de video in beeld komen.


Studiebegeleiding vanuit de Online Holistische Academie

Vanuit de Online Holistische Academie is Mark van Riel jouw studiebegeleider. Je kunt hem via het portaal in de Online Academie vragen stellen over onderwerpen waar je tegenaan loopt tijdens de opleiding. Let er daarbij op dat:

 • Jouw vragen concreet van aard zijn. Bijvoorbeeld: “Mijn gesprekspartner vindt het SMART-model ingewikkeld. Wat kan ik gebruiken als alternatief hiervoor om toch het doel bij de gesprekken duidelijk te krijgen?”

 • Vragen zoals “Hoe vind je dat ik het doe?” zijn niet concreet genoeg en krijgen dan ook doorgaans geen antwoord.

 • Je bij elke vraag aangeeft wat je zelf al hebt gedaan om het antwoord te vinden op jouw vraag.

 • Vragen die aan bovenstaande vereisten voldoen worden binnen één week beantwoord.


Wij wensen je veel plezier en inspiratie bij het volgen van deze opleiding!


Vriendelijke groet,

Team Online Holistische Academie