Les 2 Grondbeginselen en uitgangspunten Oplossingsgericht Coachen

Oplossingsgericht coachen is in de volgende grondbeginselen en uitgangspunten
samen te vatten.

1. Als iets niet werkt, stop er dan mee.
2. Als iets niet werkt stop er dan mee én doe iets anders.
3. Als iets wel werkt, doe er méér van.
4. Als iets werkt, leer het (van) een ander.

Dat is dus simpel maar niet eenvoudig. In de dagelijkse coaching- en therapiepraktijk kom je het regelmatig tegen dat ondanks dat het niet werkt, mensen toch telkens meer van hetzelfde doen. In patronen, mechanismen en routines wordt dat duidelijk zichtbaar. Als er meer van hetzelfde plaatsvindt en dat geeft problemen, ligt er een kans om het anders te doen. Deze positieve manier van denken is cruciaal bij het oplossingsgericht werken. Het volgende overzicht geeft een vergelijking tussen probleemoplossend en oplossingsgericht.

ProbleemoplossendOplossingsgericht
Verleden is belangrijkToekomst is belangrijk
Wiens fout is het?Wat kan anders?
Het probleem speelt voortdurend, overheerstHet probleem doet zich nooit in dezelfde mate voor
Er zijn grote veranderingen nodigKleine verandering is voldoende als aanzet
Denken is belangrijkDoen is belangrijk
ControleerOndersteun
Verstaan en inzicht zijn noodzakelijk voor er verandering kan komenInzicht komt na of tijdens de verandering
Diagnosticeer de oorzaak Apprecieer de uitzondering als (deel)oplossing
Resources moeten worden aangereiktResources zijn steeds voorhanden, maar moeten ontsluierd worden
TerugkijkenVooruitkijken
ProbleemOplossing

In het dagelijks leven hanteren we haast als vanzelfsprekend de oplossingsgerichte principes omdat je intuïtief vaak wel aanvoelt dat de meeste dagelijkse problemen zich niet laten oplossen door uitgebreide analyses. Maar zodra we als professional worden geconfronteerd met problemen zijn we toch snel geneigd de weg van de grondige analyses in te slaan.