Les 2 De techniek van het NLP-werkmodel

Tijdsduur: 15 – 20 minuten


Aanleiding en doel: verduidelijken gewenste doel, inzicht krijgen in huidige probleemsituatie, identificeren hulpbronnen en hindernissen.

In deze video zie je een voorbeeldsessie waarin de onderstaande technieken worden uitgevoerd:


Uitvoering techniek:

Teken de vier posities van het NLP-werkmodel op 4 vellen (A4) papier.

Vraag de cliënt om op de Gewenste situatie te gaan staan en stel de volgende vragen:

• Wat is het wat je precies wilt bereiken?

• Wat zie en hoor je als je dit bereikt hebt? En wat nog meer?

• Waar, wanneer, hoe, en met wie wil je dit bereiken?

• Hoe voelt het als je dit bereikt hebt?

• Wat levert het resultaat je op of wat wordt erdoor mogelijk?


Vraag de cliënt om op de Huidige situatie te gaan staan en stel de volgende vragen:

• Specificeer je huidige situatie eens.

• Wat heeft er voor gezorgd dat je je nu in deze situatie bevindt?

• Waar heb je nu last van?

• Wat heb je gedaan om hier uit te komen, wat werkt wel en wat niet?

• Waar sta je nu t.o.v. je doel?


Vraag de cliënt om op de Hindernissen te gaan staan en stel de volgende vragen:

• Wat houdt je tegen om je doel te bereiken?

• Eventueel: Wat heeft je in het verleden tegengehouden om je doel te bereiken?

• Wat houdt je nog meer tegen?


Vraag aan de cliënt om op de Hulpbronnen te gaan staan en stel de volgende vragen:

• Wat heb je nodig om je doel te bereiken?

• Welke hulpbronnen (hulpmiddelen) heb je nodig?

• Bij elke hulpbron: Heb je het ooit eerder gehad of gedaan? Nee? Ken je iemand die het

   heeft, die het is?


Vraag tenslotte aan de cliënt om weer op de Gewenste situatie te gaan staan en stel de volgende vragen:

• Omschrijf nog eens wat je wilt bereiken?

• Wat zie, hoor en voel je als je dit bereikt hebt?

• Wat levert het je op?

• Kun je je voorstellen, met de genoemde hulpbronnen in gedachten, dat je het nu al hebt

   bereikt? Alsof je het nu zou hebben?