Les 2 De techniek van de Tijdlijn


Tijdsduur: 20 minuten

Aanleiding en doel: overzicht verkrijgen van de levensloop en meest betekenisvolle moment in het leven van de cliënt. Samenhang, overeenkomsten en verschillen zien tussen de verschillende gebeurtenissen in het leven van de cliënt.

Uitvoering techniek

Vraag de cliënt om de volgende grafiek na te tekenen op een groot stuk papier, minimale papierafmeting A4, liefst groter:

En vraag vervolgens of de cliënt zijn/haar levensloop in deze grafiek wil tekenen. Neem hier ongeveer 10 minuten de tijd voor. Het gaat er daarbij om dat niet alle details hoeven te kloppen, maar dat in grote lijnen de levensloop wordt geschetst. Een ingevulde Tijdlijn zou er als volgt uit kunnen zien:

Nadat de cliënt de Tijdlijn heeft getekend vraag je om een algemene toelichting op de getekende levenslooplijn. Daarna kan je doorvragen op de specifieke omstandigheden en gebeurtenissen bij de verschillende hoogtepunten en dieptepunten.

Ook interessant is hoe het deze persoon steeds weer is gelukt om uit een dieptepunt te komen. Hoe is dat zo gelukt? Wat heeft deze persoon gedaan om er weer bovenop te komen? Welke hulpbronnen heeft hij/zij hierbij aangewend? Etc. Wees nieuwsgierig en respectvol en sta open voor alles wat je krijgt aangereikt aan informatie.

NB: geef de Tijdlijn niet mee als huiswerk aan je cliënt. Er wordt dan dikwijls veel meer tijd besteed aan het maken van de Tijdlijn dan wenselijk (o.a. door toevoegen van veel details en correcties) wat de oefening eerder ontkracht dan versterkt.