Les 11 Dromen als generale repetitie van ons leven overdag

De prefrontale cortex, onze “professor”, is belangrijk in dit proces. We analyseren namelijk de opgedane ervaringen van overdag met onze “professor”. De professor kijkt als het ware of er reden is om angst te hebben en welke argumenten aangedragen kunnen worden om geen angst te hebben. We zetten alles in perspectief en creëren overzicht over situaties zodat we goed de risico’s in kunnen schatten. Dit proces van analyse en in perspectief plaatsen gebeurt in grote mate tijdens de REM slaap. In onze dromen vergelijken we als het ware zoveel mogelijk scenario’s. Zie dit als een soort filter van het verleden, heden en toekomst. Dus van onze zintuigelijke herinneringen, onze angsten, verlangens en andere emoties. We weken dus enerzijds herinneringen los van emoties door ze in perspectief te plaatsen met behulp van onze frontale cortex. Anderzijds passen we verschillende ervaringen, emoties en gedachten op elkaar om te zien wat kansloos en kansrijk is en nutteloos of nuttig voor ons is en kans zijn. Neurofysioloog Eus van Someren van het Nederlandse Herseninstituut legt het uit aan de hand van een voorbeeld: stel dat je getuige bent van een ernstig ongeluk op een kruispunt. Als je timing anders was geweest had het jou kunnen overkomen! Slaap helpt je het cognitieve, en nuttige, deel goed vast te leggen, zo onthoud je het mogelijke risico van een kruispunt, terwijl het emotionele gedeelte, dus dat je er heel bang van wordt, grotendeels wordt losgekoppeld. Anders zou je bij ieder kruispunt zweethandjes en knikkende knieën krijgen. Slaap helpt dus bij het vastleggen van de gebeurtenis en het reduceren van de bijbehorende (onnodige) emotionele lading. Bij weinig nachtrust gaat de loskoppeling van emotie en gebeurtenis mis. Dat verklaart waarom ernstig slaaptekort vaak samen gaat met angststoornissen en depressie. [Bedrock.nl, Leo van Woerden]. Zodoende is REM slaap zeer bepalend voor verlaging van emoties en voornamelijk verlagen we zodoende angst door te dromen. Als iemand slaaptekort op doet zal dit proces minder goed verlopen en kan een persoon meer emotioneel geladen zijn [Matthew Walker 2009][Motomura Y. 2013]. Het is nu helder waarom het verstandig is om voor je een (belangrijke) beslissing neemt hier een nachtje over te slapen en in de ochtend bij wakker worden de knoop door te hakken.