Les 11 Acceptatieopdracht ‘Bewustwording van ‘Oei ik groei’ momenten’


Oei ik groei’

Toen onze kinderen opgroeiden van baby naar kleuter hadden wij veel steun aan het boek ‘Oei ik groei’. In dit boek wordt beschreven dat op het moment een baby een groeisprong maakt het veel meer dan normaal ‘ongewenst’ babygedrag vertoont. Een baby hikt dan, als het ware, tegen het sprongetje in de groei aan. En tijdens deze groeispurt moet alles zich weer aanpassen in het systeem. En dat veroorzaakt ongemak en veelal pijn. Neem bijvoorbeeld het doorkomen van tandjes. Het lichaam is zich aan het prepareren om de tanden door te laten komen en geeft allerlei pijnsignalen af waardoor de baby veel meer huilt en uit balans is.

Zo kunnen wij als volwassenen ook in ‘oei ik groei’ momenten terechtkomen. Er kan bewuste of onbewuste weerstand zijn om een stap te maken en te groeien in onze ontwikkeling. Want groei gaat vaak gepaard met afscheid nemen van oude situaties, verouderde patronen en ook vaak van vriendschappen die ons niets meer brengen. Groei gaat over veranderen en bewust keuzes maken om dingen anders te doen. Dat roept regelmatig een gevoel van onveiligheid op.

Daar is op zich niets mis mee. Het gaat er alleen om dat je ervan bewust bent dat je ondanks je wens om persoonlijk te groeien er tegelijkertijd weerstand is om te groeien.

Juist in de ‘oei ik groei’ momenten mag je liefdevol zijn voor jezelf en accepteren dat groei niet altijd prettig is en het zelfs ook lijkt dat je een paar stappen achteruitzet in plaats van vooruit te gaan.

Uitwerking van de opdracht

Sta eens stil of er op dit moment in je leven een ‘oei ik groei’ moment aanwezig is en of je daarbij onaangename gevoelens ervaart.Als dat zo is stel dan jezelf de volgende vragen:

  • Hoe ga ik met deze onaangename gevoelens om?
  • Mogen deze gevoelens er zijn of wil ik ervan af?
  • Ben ik daarbij in de zijn-stand of in de doe-stand?

Merk je dat je in de doe-stand bent? Geef dan ruimte aan deze gevoelens door een paar keer te herhalen: “Het is” en merk op wat dat met je doet.

Sluit af door jezelf te bedanken. Je bedankt jezelf dat je bewust aandacht geeft aan jezelf.


Reflectievraag

  • Wat brengt het jouw persoonlijke groei als je de woorden “het is” regelmatig inzet?