Les 10 Wat valt op aan de ritmes?

Aan de ritmes hoor, voel en zien we dat in de nacht, in de slaap, de mentale en lichamelijke balans hersteld en gecreëerd wordt. De ritmes worden steeds trager en geordender naarmate we afzakken in het onderbewustzijn. Tijdens de slaapbreingolven worden de fundamentele en cruciale elementen van het leven gemaakt en verankerd. Alles wat we overdag doen is zo effectief als dat we het in de Delta en Theta stadia verwerken. Het Delta ritme is het vergelijkbaar met het ritme van het hart. Speculatief stel ik dat dit niet toevallig is en deze ritmes vrijwel synchroon en coherent met elkaar trillen tijdens de diepe delta slaap. Immers het complete brein fungeert en floreert bij resonantie en coherentie van ritmes. Het brein en hart zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De cardiovasculaire aders hebben directe verbindingen met verschillende hersencentra, waaronder de thalamus, de hypothalamus en de amygdala.

Schakelen tussen de 4 beschreven breinversnellingen blijkt dus onder ander belangrijk voor de momenten dat we in maximale performance modus moeten werken of gewoon enorm gestrest zijn.

Hoe optimaal we in het leven staan, of juist niet, wordt duidelijk bij de hoogste frequentie golven. De laatste en hoogste golven van het spectrum zijn namelijk de Gamma (γ) golven (30-100 Hz). Het lijkt erop dat deze golven worden geproduceerd door verschillende populaties neuronen die samen in een neuraal netwerk liggen van motorische of cognitieve functies. [Mahtab Roohi-Azizi 2017] Hoog in de gamma range leveren we onze top prestaties en andersom is het ook zo dat een ziek brein, in geval van schizofrenie bijvoorbeeld, juist niet hoog op de frequentieschaal in het gamma spectrum scoort. Ook is in recente onderzoeken een verband gelegd tussen de mate van verstoring van de γ-oscillatie met de mate van schizofreniesymptomen, waaronder symptomen zoals hallucinaties en wanen. Maar ook verstoring van de negatieve symptomen (d.w.z. affectieve afstomping, anhedonie, avolitionele toestand).

Veel wordt in de literatuur gesproken van de Theta Gamma koppeling, welke belangrijk is gebleken voor ons lange termijn geheugen. Neurofysiologische studies hebben bewijs geleverd dat een Theta-gamma code wordt gebruikt om informatie te organiseren in de hippocampus en door te geven aan delen in de Prefrontale cortex (PFC) en het striatum. [John E. Lisman 2013]

Het lijkt er dus op dat in de hogere frequentierange onze menselijk capaciteiten tot hun recht komen waaronder onze verhoogde cognitie en zelfbewuste, -beschouwende en handelende kwaliteiten. [György Buzsáki 2012]

Nu we bekender zijn geworden met deze hersengolven, onze versnellingen, wordt het interessant om te speculeren wat de risico’s en kansen zijn. Kijken naar de verschillen tussen ziekte en gezondheid, mag het een doel zijn goed en adequaat te schakelen tussen deze ritmes en, al dan niet als gevolg van dit schakelen, hoger in de gamma range te komen. Een sleutel ligt in coherente resonantie, want dit is de mogelijkheid om door trilling in fase optimale communicatie in het brein tot stand te brengen. Het lijkt er op dat mensen  vandaag de dag qua prestatie, werk, training en studeren voornamelijk in de Bèta en Alpha functioneren. Het wordt geïmplementeerd, versterkt en in balans gebracht  in de Theta en Delta fases. In de gamma range vinden veelal de hogere cognitieve functies plaats en mogelijk hoe hoger in het frequentie spectrum, hoe meer onze breincapaciteit benut kan worden. Zodoende lijkt dit de range waar steeds optimalere performance plaats kan vinden. Als een vitaal brein laat zien dat het goed kan schakelen tussen de verschillende brein oscillaties, dan zou het omgekeerd ook zo kunnen zijn dat trainen om steeds adequater te schakelen kan leiden tot verhoging van cognitie, meer optimale performance, geluk en vitaliteit. Wellicht dat we hier voor het eerst een neuronale verklaring in kunnen vinden van wat we noemen “verlichting”. Andersom zou dan ook gelden dat als we minder kunnen schakelen, dit kan leiden tot verminderde cognitie, vitaliteit en/of een minder gevoel van geluk.

In elk geval wordt hier zeer duidelijk dat slaap en waak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn voor alles wat ons leven waardevol maakt. Dus de eerste stap is schakelen tussen dag en nacht. Vervolgens kan steeds meer getraind worden op schakelen en vooral het synchroniseren van de verschillende brein oscillatie toestanden.

Later in deze opleiding gaan we dieper in op het slaapproces welke gekenmerkt wordt door Theta en Delta brein oscillaties.