Les 10 Reflectievragen om thema Zelfvertrouwen te onderzoeken


Instructie


Beantwoord de vragen en schrijf jouw antwoorden op in het werkboek.

1. In welke concrete situaties heb jij vertrouwen in jezelf?
2. In welke concrete situaties mis jij vertrouwen in jezelf?
3. Waaraan merk jij dat je geen vertrouwen in jezelf hebt?
3a. Hoe uit zich dat bij jou op fysiek niveau?
3b. Hoe uit zich dat bij jou op emotioneel niveau?
3c. Hoe uit zich dat bij jou op mentaal niveau?
4. Hoe is het gekomen dat jij in deze situatie(s) geen vertrouwen hebt in jezelf?
5. Wat kun je veranderen om jezelf meer te kunnen vertrouwen in deze concrete situatie(s)?
6. Wie of wat heb je daarbij nodig?
7. Wat levert het jou dan op? Waaraan kun jij dat merken?
8. Welk inzicht neem jij mee door deze vragen met aandacht te stellen aan jezelf?