Les 10 Reflectievragen om thema Zelfacceptatie te onderzoeken


Instructie

Beantwoord de vragen en schrijf jouw antwoorden op in het werkboek.

1. Wat betekent zelfacceptatie voor jou in je leven?
2. Wat levert het jou op als je in staat bent om jezelf te accepteren?
3. Zijn er drempels in je leven die jou tegenhouden om jezelf te accepteren? Welke drempels zijn dat?
4. Wat heb je nodig om jezelf te accepteren?
5. Welke omstandigheden en of personen ondersteunen je hierbij?
6. Op welke manier kun jij een ander ondersteunen als je merkt dat hij/zij zichzelf niet accepteert?
7. Wat levert het proces van zelfacceptatie jou op in relatie tot anderen?
8. Wat kun je vanaf nu direct veranderen in je gedrag, zodat je jezelf meer accepteert?