Les 1 Wat is de techniek de Tijdlijn


Een techniek die toegepast wordt aan het begin van een serie coaching gesprekken is de Tijdlijn. Met deze techniek krijg je als coach snel veel informatie over de levensloop van jouw cliënt. En kunnen vanzelf een aantal terugkerende thema’s in beeld komen. Aangezien het hier gaat om persoonlijke informatie, krijgt het coaching gesprek en daarmee ook de coachingsrelatie een meer vertrouwelijk karakter.