Les 1 Waarom doelen stellen?

Zoals eerder gesteld kunnen wij niet coachen zonder het doel van het coaching traject door de cliënt te laten bepalen. Anders loop je het risico dat het een traject zonder richting wordt.
Het stellen van een doel is niet altijd het eerste waar je cliënt aan denkt als hij/zij bij je langskomt voor een gesprek. Vaak wil hij/zij immers vooral zijn/haar verhaal kunnen doen. Of een oplossing voor het probleem vinden. Toch is het belangrijk om vroeg in het traject bij het doel van de coaching stil te staan. En wel om de volgende redenen:

  • Als je een doel stelt werk je meer gericht, met meer focus, naar het beoogde doel en resultaat. Hierdoor ben je effectiever bezig en bereik je meer in dezelfde tijd.

  • Het geeft een goed gevoel als je stap voor stap progressie boekt in de richting van het gestelde doel en resultaat. Dat motiveert en stimuleert bij het zetten van de volgende stap. Prettig voor de cliënt én voor de coach!

  • Als je van tevoren een doel hebt gesteld en je bent (bijna) aan het einde gekomen van het afgesproken aantal sessies kun je heel gericht evalueren op de inspanningen en de vooruitgang die de cliënt heeft geboekt. Dat stelt jullie beiden in staat om een goed oordeel te vormen of het genoeg is geweest of dat er nog extra sessies gepland moeten worden.

  • Als je van tevoren geen doel stelt loop je het risico dat jouw cliënt niet tevreden is na afloop van het aantal afgesproken sessies. Omdat het (niet concreet gemaakte) doel van deze cliënt misschien helemaal niet is gehaald. En dat weet je niet als je het hier vooraf niet uitvoerig met elkaar over hebt gehad.