Les 1 Inleiding representatiesystemen

Iedere ervaring die we hebben is een samenstelling van indrukken die we opdoen met onze zintuigen. Zonder onze zintuigen kunnen we de wereld om ons heen niet ervaren. Deze externe informatie geven we op onze eigen manier weer aan onszelf in onze interne representaties. Vanuit daar communiceren we naar anderen.

We nemen waar via onze 5 zintuigen:

 • Gezichtsvermogen

 • Gehoor

 • Tastzin

 • Reukzin

 • Smaakzin.


Deze informatie geven we weer, of anders gezegd ‘representeren’ we deze informatie in:

 • Beelden (visueel)

 • Geluiden (auditief)

 • Gevoelens (kinesthetisch)

 • Geuren (olifactoir)

 • Smaken (gustatoir)

 • Taal (interne dialoog).


Representeren is de manier waarop we de informatie verwerken en opslaan in onszelf. Op basis van deze uitgangspunten zijn de Representatiesystemen gevormd.

Representatiesystemen zijn de verschillende manieren waarop we de waargenomen informatie aan onszelf weergeven en naar buiten brengen.

We kennen 5 primaire representatiesystemen en 1 secundair representatiesysteem. De primaire representatiesystemen zijn gekoppeld aan onze zintuigen, het secundaire representatiesysteem heeft te maken met logica en de manier waarop we tegen onszelf praten.


Dit zijn de representatiesystemen:


V → Visueel representatiesysteem

A → Auditief representatiesysteem

K → Kinesthetisch representatiesysteem

O → Olfactorisch representatiesysteem

G → Gustatorisch representatiesysteem

D → Digitaal representatiesysteem.