Les 1 Opbouw coaching gesprek

Hieronder tref je een handreiking voor de opbouw van coaching gesprekken. Het is geen verplichting om dit te volgen, eerder een ‘steuntje in de rug’ als je begint met het voeren van coaching gesprekken. En tegelijkertijd een uitnodiging om dit later aan te passen, zodat het past bij jouw eigen wijze van coachen. Deze informatie wordt ook toegelicht in een video die je kunt bekijken in onze Online Academie.

Een gemiddeld coaching gesprek kent de volgende opbouw:

1. Welkom, smalltalk, kopje thee, ademhalingsoefening.

Doel: relatie maken, cliënt op het gemak stellen en de gelegenheid geven om ‘te landen’.

2. Actualiteit

“Is er iets of speelt er momenteel iets dat jouw onmiddellijke aandacht vraagt waardoor je nu in beslag wordt genomen?

Doel: checken of cliënt in staat is om aan de slag te gaan met de hulpvraag.

3. Agendasetting: wat gaan we doen vandaag?

Doel: structuur in het gesprek aanbrengen, onderwerpen identificeren, sessie afbakenen

4. Huiswerk (reflectieverslag en huiswerkopdrachten: alleen bespreken als dit nodig is. Ook bespreken als dit niet is ingeleverd of uitgevoerd).

5. Hulpvraag

6. Afronding sessie (samenvatting hoofdpunten, open vraag als slot: Wat neem je mee uit dit gesprek)?

7. Volgende sessie (huiswerk, agendapunten/onderwerpen, eventueel datum volgend gesprek).

Belangrijk bij het coachen is het bewaken van de tijd. Dit is jouw verantwoordelijkheid en het is goed om je bewust te zijn van de tijd, het tijdsverloop en de tijdsduur van de verschillende onderdelen die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Want alleen als je de tijd van een coaching gesprek goed bewaakt, besteed je op een rustige manier voldoende tijd aan alle onderdelen en is jouw coaching effectief. Tips hierbij zijn:

  • Zorg dat je altijd een klok in jouw blikveld hebt.
  • Houdt bij hoeveel tijd elk onderdeel kost. Als je dit een tijdje doet, bouw je ervaringsgegevens op waar je rekening mee kunt houden in de volgende gesprekken. Bijvoorbeeld: het G-schema toepassen kost je 20 minuten. Of: het toepassen van de Schalen kost doorgaans 40 minuten. Of: als je ervaart dat de afronding van een sessie vaak gehaast en rommelig verloopt, dan kan je gericht nagaan waar je tijd verliest c.q. kunt winnen om voldoende tijd voor de afronding over te houden.
  • Als je uit ervaring weet dat het doen van een bepaalde oefening veel tijd in beslag neemt, meld dat dan bij de Agendasetting aan jouw cliënt.