Les 1 Nadruk op de hulpvraag

Tijdens de intake ligt de nadruk op het delen van informatie. In de praktijk is dit het moment waarop de cliënt geconfronteerd wordt met de werkelijkheid.

De vraag die de cliënt aan zichzelf stelt is: “Wat gebeurt er als ik met mijn huidige gedrag en leefstijl doorga?”

Dit is het uitgangspunt voor jou als Voeding & Gedrag Adviseur van waaruit je samen met de cliënt op zoek gaat naar de hulpvraag. Dat kan een andere vraag/probleem zijn dan waar een cliënt oorspronkelijk mee binnenkomt.