Les 1 Inleiding

Slaaptekort is een wereldwijde pandemie. Het bedreigt de gezondheid en levenskwaliteit van 45% van de wereldbevolking.

De mens is het enige wezen op aarde dat zichzelf bewust en onbewust slaaptekort toedient.  Tieners lijken het meest slaapgebrek te hebben. Slaapgebrek treft 58% van de jongere tieners en 73% van de oudere tieners. Tieners ontwikkelen vooral een slaaptekort tijdens schooldagen. Sinds de vorige eeuw slapen adolescenten gemiddeld 1 uur minder. (bron: Vlad Sever Neculiciouiu 2022)

Belangrijk om te noemen is dat het niet gaat om enkel slapeloosheid maar een tekort aan slaap als gevolg van gedrag.