Les 5 De kracht van ademen

Ademen is leven en leven is ademen. Ademen is het allereerste wat we doen als we worden geboren en het is ook het allerlaatste wat we doen als we deze aarde verlaten. We kunnen ongeveer drie weken zonder voedsel, ongeveer drie dagen zonder water maar uiteindelijk maar maximaal drie minuten zonder zuurstof.  We halen dag en nacht adem, 24 uur per dag, of we ons er nu van bewust zijn of niet. Onze adem is het bewijs dat we zonder ademen niet kunnen leven.

Als we optimaal ademen kan onze levensenergie vrij door ons lichaam stromen, dan voelen we ons ontspannen en vol energie. We ademen rustig in en uit via onze neus en er is een juiste verhouding tussen een borst- en buikademhaling. We zien het leven positief in, we zijn in staat om onze emoties te omarmen en weer los te laten en we ervaren verbinding met ons lichaam en gevoel. Optimaal ademen zorgt ervoor dat we minder in ons hoofd aanwezig zijn en minder piekeren. De adem is een belangrijke hulpbron voor ieder mens die verlangt naar heling en meer verbinding met zichzelf. Bewust bezig zijn met ademhalen kan ons dus veel brengen.

Hoewel we onze ademhaling bewust kunnen regelen is het normaal gesproken een onbewuste activiteit die door ons autonome zenuwstelsel (de innerlijke automatische piloot) wordt geregeld. Maar zonder dat we er bewust mee bezig hoeven te zijn, is onze ademhaling ook zeer storingsgevoelig. Afhankelijk van onze stemming, hoe we ons voelen en hoe deze gevoelens veranderen, zal onze ademhaling langzaam of snel, regelmatig of onregelmatig, diep of oppervlakkig zijn. 

Als er enige druk of stress wordt ervaren, heeft dat direct invloed op onze ademhaling. En wel vaak op een nadelige manier. Bij stress wordt de ademhaling vaak onregelmatig en oppervlakkig. Ook kunnen er lange perioden zijn waarin ongemerkt de adem wordt ingehouden. Dit betekent dat er niet voldoende zuurstof bij de hersenen komt, wat uiteindelijk leidt tot concentratieproblemen, duizeligheid en een gevoel van onrust.
Een juiste ademhaling kan bij stress zorgen dat het lichaam kan ontspannen en het natuurlijk evenwicht weer teruggevonden kan worden. Tegelijkertijd wordt de geest rustiger en kunnen we de controle over onszelf weer terugkrijgen zodat de angst (en de bijbehorende symptomen) verdwijnt.