Les 1 Brainwaves, ritmes en de versnellingen van je brein

Slaap kenmerkt zich door een aantal facetten:

  1. Cycli: Slaap is een dagelijks terugkerend event dat het circadiaanse ritme volgt en volledig gereguleerd wordt door ons biologische klok. Slaap zelf bestaat uit slaapcycli. Deze cycli bestaan weer uit stadia en die doorlopen we altijd in dezelfde volgorde.
  2. Bewustzijnstoestanden: Omdat we stil liggen, in de regel in bed, en niet of nauwelijks reageren op prikkels is de opvatting dat we buiten bewustzijn verkeren wanneer we slapen slaap. Niets is minder waar. We verkeren in een zeer speciale staat van bewustzijn. Een staat waarin magische processen lopen voor gezondheid, groei en geluk.
  3. Universeel proces: Slaap is van zichzelf een noodzakelijk en actief proces waarin weer talloze processen gebeuren die cruciaal zijn voor het leven van elk diersoort op aarde. Er is geen reptiel of zoogdier dat niet slaapt maar ook insecten slapen. Het ene dier slaapt wel meer dan het andere. Wij mensen slapen grofweg een derde van ons leven. Tot slot zijn mensen voor zover bekend het enige wezen dat zichzelf (on)bewust van slaaptekort voorziet.