Les 1.2 De 8 thema’s


In deel 2 van het Liefdevol leven handboek vind je de 8 levensthema’s waar wij allemaal op resoneren en die een rol spelen in ons leven. Deze thema’s zijn:

Groei
Groeien doe je buiten je ‘comfortzone’, daar waar het nét iets minder veilig en vertrouwd voelt. En omdat het nieuw voor je is, ga je experimenteren. Door zaken anders aan te pakken dan je tot nu toe hebt gedaan. Stapje voor stapje jouw levens- en ontwikkelpad aflopend, zonder te weten waar het precies heen gaat. En geniet van de reis!


Balans
het zit in onze natuur dat wij ‘in balans zijn’. Dat kost ook nauwelijks energie. Zolang de fundamenten onder ons bestaan (gezondheid, liefde, vrienden, geld, werk, leefomgeving en ontspanning) voldoende aandacht krijgen voel je dat het OK is. Zo niet, kijk waar jij invloed op kan uitoefenen en ga aan de slag. Voor de rest: vraag hulp.


Verbinding
Verbinden met een ander begint met het verbinden met jezelf. En dat doe je door je bewust te zijn van je gedachtestroom, van je lichaam en hoe het daarmee gesteld is, herken, erken en ervaar je je emoties om ze uiteindelijk weer los te kunnen laten zodat je verder kunt, ben je in contact met je levensenergie, ken je jouw levenspad en waar het je naartoe brengt en ken je ook het verlangen van jouw ziel die met je meereist.


Zelfwaardering
Het ‘waarde toekennen aan jezelf’ is voor de meesten van ons niet vanzelfsprekend. Wat jammer is, want het vormt een drempel voor zelfexpressie, groei en manifestatie van onze unieke bijdrage. En gaan we deze waardering buiten onszelf zoeken. Wat voor even lekker voelt, maar uiteindelijk ons niet verder helpt. Het jezelf waarderen vraagt om stil te staan bij wie je bent, dat jij OK bent, wat je goed kunt, welke betekenis je hebt en wat je tot nu toe allemaal goed hebt gedaan.


Zelfvertrouwen
Vertrouwen in jezelf groeit door de opeenstapeling van levenservaringen gedurende je leven. Hoe meer bewust je hiervan bent, des te sterker sta je in je schoenen en des te gemakkelijker kan je tegenslagen in je leven opvangen. Het is daarmee een zichzelf versterkend fenomeen dat alleen jouw ‘voeding’ nodig heeft in de vorm van bewust stil staan bij wat je hebt gedaan, hebt ervaren en hebt geleerd. Om vervolgens wijzer en sterk door te kunnen gaan op jouw pad.


Zelfacceptatie
Het accepteren van je sterke én je zwakkere kanten betekent dat je in liefde leeft met jezelf. Dat je geen strijd levert om het beter te moeten doen of beter te moeten zijn. Onze onbewuste beperkende overtuigingen (“Kan ik niet”, “Ik doe er niet toe”, “Echt succesvol word ik nooit”, etc.) staan ons hierbij in de weg. En kunnen we (leren) omkeren tot helpende gedachten die we in de praktijk brengen om te ervaren dat het écht anders kan. Als je jezelf daarna/daarnaast kunt vergeven voor alles wat je jezelf kwalijk neemt, leef je een Liefdevol Leven.


Ontvangen
Naarmate je jezelf waardevoller vindt, kan je beter ontvangen wat het leven je brengt en wat anderen jou aanreiken. Dan ben je in staat om dat tot je te nemen wat jou toekomt of wordt gegeven. Dan ligt rijkdom (alles wat je wenst voor jezelf) in het verschiet.


Creëren
Het proces van het spontane idee, van de briljante ingeving, van de ‘magische vonk’, we kennen het allemaal. En maakt ons mensen tot unieke wezens. Want het brengt ons verder, uit de comfortzone in de vooruitgang, naar daar waar de kwaliteit van het leven beter is. Als we er tijd voor nemen en innerlijke rust voor hebben is het een proces dat als vanzelf op gang komt. En vruchten gaat afwerpen.