Les 5 Inhoudsopgave Verdiepend Coachen

Inhoudsopgave online opleiding Verdiepend Coachen

Welkom
Les 1 Welkomstvideo
Les 2 Handleiding
Module 1 Herhaling basisvaardigheden voor de coach
Les 1 Inleiding
Les 2 Definitie van coaching
Les 3 Uitgangspunten bij coaching
Les 4 NLP & NLP-vooronderstellingen
Module 2  Inleiding tot verdieping in het coachen
Les 1 De piramide van ons gedrag
Les 2 IJsberg van McClelland
Les 3 Onbewust en bewust gedrag en de 5 holistische niveaus
Les 4 De stappen van HEEL
Les 5 Wat is de reden van de toepassing van de HEEL methode?
Les 6 Opdracht
Module 3  Verdieping in het coachen: emoties
Les 1 Inleiding
Les 2 Wat is een emotie
Les 3 Negatieve emoties en de relatie met ziekten
Les 4 Het toepassen van de HEEL systematiek
Les 5 Het lichaam
Les 6 Weerstand tegen verandering
Les 7 Opdracht
Module 4  Basisoefeningen voor het omgaan met emoties
Les 1 De onderwerpen van de basisoefeningen
Les 2 Oefeningen in te zetten bij het denken
Les 3 Oefening in te zetten bij het voelen van emoties
Les 4 Oefeningen in te zetten bij het voelen van weerstand
Module 5 Verdieping in het coachen: ons brein en onze gewoontes
Les 1 Basale Ganglia
Les 2 Het brein en ingesloten gedragspatronen
Les 3 De ‘gewoonte lus’
Les 4 Tips om de gewoonte lus te doorbreken
Module 6 Verdieping in het coachen: energetisch
Les 1 Inleiding intuïtief en energetisch coachen
Les 2 Alles is energie
Les 3 Bewustzijn en frequentie 
Les 4 Intuïtief waarnemen
Les 5 Het lichaam is de ingang
Les 6 Alles is informatie
Les 7 Intuïtief begeleiden volgens de HEEL systematiek
Les 8 Energetisch reinigen van jezelf
Les 9 Energetische en intuïtieve intake
Les 10 Opdracht
DIGITALE TOETS 1
Module 7 Praktische coaching vaardigheden voor het verdiepen van een gesprek
Les 1 Inleiding
Les 2 Sleutelwoorden
Les 3 Stilte gebruiken
Les 4 Stel gevoelsvragen
Les 5 Vind verdieping in jezelf
Module 8 Projectie, overdracht en tegenoverdracht
Les 1 Projectie
Les 2 Overdracht en tegenoverdracht
Les 3 Opdracht
Module 9  Wandel coaching
Les 1 Wat is Wandel coaching?
Les 2 Voordelen van Wandel coaching
Les 3 Werkwijze gebruik van metaforen en synchroniciteit
Module 10 Logische Niveaus
Les 1 Inleiding
Les 2 De logische niveaus van laag naar hoog
Les 3 De techniek van de Logische Niveaus
Les 4 Voorbeeldvragen die je stelt per niveau
Module 11 Focussen
Les 1 Inleiding
Les 2 Wat is de essentie en het doel van Focussen?
Les 3 Punten van aandacht voor Focussen
Les 4 De techniek Focussen
Module 12 Liefdevol Leven Cirkel
Les 1 Inleiding van de Cirkel en de 8 thema’s
Les 2 De 3 fases van de Liefdevol Leven Cirkel
Les 3 Uitwerking van de stappen van de Liefdevol Leven Cirkel, de techniek
DIGITALE TOETS 2
INLEVEROPDRACHT 2 x een video met coaching gesprek
Overige onderdelen
Les 1 Aanbevolen literatuurlijst
Les 2 Totale lesstof