Inhoudsopgave Systemisch werken / Familieopstellingen

Module 1  Welkom
Les 1 Handleiding
Les 2 Inleiding
Les 3 Welkom – meditatie
Les 4 Benodigde materialen
Module 2  Systemisch werken
Les 1 Inleiding
Les 2 Introductie en achtergrond
Les 3 Systemische termen
Les 4 Systemen zijn overal
Opdrachten bij les 4
Les 5 Lichaam en signalen
Extra oefening bij les 5, oefeningen 1 en 2
Extra oefening bij les 5, oefening 3
Extra oefening bij les 5, oefening 4
Extra oefening bij les 5, oefening 5
Les 6 Het Lege Midden
Extra oefeningen bij les 6, oefeningen 1 en 2
Les 7 Aandachtspunten bij het werken van het Lege Midden
Les 8 Het Genogram – De feiten
Les 9 Oefening: Het Genogram zelf maken
Hulpmiddelen voor het maken van het Genogram
Les 10 Oefening: Het Genogram bespreken met een ander
OPDRACHT INLEVEREN GENOGRAM
Module 3  Systeemprincipes
Les 1 Inleiding Systeemprincipes
Les 2 Binding
Extra oefening bij les 2, oefening 1
Extra oefening bij les 2, oefening 2
Extra oefening bij les 2, oefening 3
Extra oefening bij les 2, oefening 4
Les 3 Volgorde
Extra oefening bij les 3, oefening 1
Extra oefening bij les 3, oefening 2
Extra oefening bij les 3, oefening 3
Les 3.1 Afbakening
Les 4 Balans geven en nemen
Extra oefening bij les 3, oefening 1
Extra oefening bij les 3, oefening 2
DIGITALE TOETS 1
Module 4  Systeemdynamieken
Les 1 Meditatie
Les 2 Inleiding Systeemdynamieken
Les 3 Onderbroken uitreiking
Extra oefening bij les 3, oefening 1
Extra oefening bij les 3, oefening 2
Extra oefening bij les 3, oefening 3
Les 4 Overname
Extra oefening bij les 4, oefening 1
Extra oefening bij les 4, oefening 2
Extra oefening bij les 4, oefening 3
Les 5 Parentificatie
Extra oefening bij les 5, oefening 1
Les 6 Triangulatie
Extra oefening bij les 6, oefening 1
Extra oefening bij les 6, oefening 2
Extra oefening bij les 6, oefening 3
Les 7 Onbewuste identificatie
Extra oefeningen bij les 7, oefeningen 1, 2 en 3
Module 5  Polariteiten
Les 1 Inleiding
Extra oefening bij les 1, oefening 1
Extra oefening bij les 1, oefening 2
Extra oefening bij les 1, oefening 3
Les 2 Schuld en Onschuld
Extra oefening bij les 2, oefening 1
Extra oefening bij les 2, oefening 2
Extra oefening bij les 2, oefening 3
Les 3 Schaamte – Schaamteloos
Extra oefening bij les 3, oefening 1
Extra oefening bij les 3, oefening 2
Extra oefening bij les 3, oefening 3
Les 4 Mannelijke en vrouwelijke energie
Extra oefening bij les 4, oefening 1
Extra oefening bij les 4, oefening 2
Extra oefening bij les 4, oefening 3
Module 6  Opstellingen begeleiden
Les 1 Opstellingstechnieken in individuele begeleiding
Les 2 Vloerankers
Les 3 Tafelopstellingen
Les 4 In de verbeelding
Les 5 Representanten / met een groep mensen
Les 6 Systemisch begeleiden
Les 7 Individuele begeleiding: de stappen
DIGITALE TOETS 2
Overige onderdelen
Totale lesstof in pdf