Les 7 Inhoudsopgave Stress, Burn-out & Herstel

Inhoudsopgave online opleiding Stress, Burn-out & Herstel

Welkom
Les 1 Welkomstvideo
Les 2 Handleiding
Les 3 Instrumenten en tabellenboek Stress-, Ontspan-, en Slaapadvies
Oefeningen, tests en technieken
Les 1 Oefening ‘In Balans’
Les 2 Stresstest
Les 3 Stress-inzicht test
Les 4 Doezelscore test
Les 5 Slaapdagboek
Les 6 Test om te ontdekken hoe iemand ademt
Les 7 Lichaamsgerichte hersteloefeningenLes 8 Ademhalingstechniek De Verkenning
Les 9 Differentiële ontspanningstechniek
Les 10 Mentale ontspanningstechniek
Les 11 Autogene ontspanningstechniek
Les 12 Totale lesstof Tests, oefeningen en technieken
Module 1 ‘In balans zijn’
Les 1 Wat is ‘in balans zijn’
Les 2 Het Levenswiel
Les 3 Het belang van ‘in balans zijn’
Module 2 Wat is Stress?
Les 1 Betekenissen van het woord ‘stress’
Les 2 De reactie van ons lichaam op stress; het zenuwstelsel
Les 3 Balans tussen sympathische en de parasympatische activiteiten
Les 4 De Polyvagaal theorie
Les 5 Wat bepaalt of het stressmechanisme aangaat?
Les 6 De reactie van ons lichaam op stress; het hormoonstelsel
Module 3 Het Chronisch Stress Syndroom (CSS)
Les 1 Inspanning – herstel model
Les 2 Roofbouw
Les 3 Het uitgebreide klachtenpalet van chronische stress
Les 4 Burn-out vs. Depressie
DIGITALE TOETS 1
Module 4 Chronisch Stress Syndroom (CSS) doorbreken
Les 1 Uit de stressvalkuilen klimmen
Les 2 Juiste ademhaling
Les 3 Acties om stress te verminderen
INLEVEROPDRACHT EIGEN STRESS-, ONTSPAN-, EN SLAAPADVIES
Module 5 Begeleiding bij Burn-out en herstel
Les 1 Diagnose
Les 2 Herstel bevorderende factoren
Les 3 Herstelbegeleiding
Les 3.1 – Fase 1 Onderzoek, inventarisatie en/of interventie
Les 3.2 – Fase 2 Roofbouw stoppen
Les 3.3 – Fase 3: Reserves aanvullen
Les 3.4 – Fase 4: terugval preventie
Module 6 Slaap
Les 1 De belangrijkste ontspanner: slaap
Les 2 Wat is een normale slaap en slaapduur?
Les 3 Kan stress slapeloosheid veroorzaken?
Les 4 Wanneer is er sprake van slaapproblemen?
Les 5 Slaapfases
Les 6 Tips om het slapen te verbeteren
Module 7 – Gezonde voeding
Les 1 Inleiding
Les 2 De 10 basisregels voor een gezonde basis
Les 3 Eet meer vezels
Les 4 Eet puur en onbewerkt
Les 5 Varieer voldoende
DIGITALE TOETS 2
INLEVEROPDRACHT STRESS-, ONTSPAN-, EN SLAAPADVIES T.B.V. PROEFPERSOON
Overige onderdelen
Les 1 Aanbevolen literatuur
Les 2 Totaal lesmateriaal in pdf