Les 9 Inhoudsopgave Liefdevol Leven

Inhoudsopgave online programma Liefdevol Leven

Module  
Les 1 Welkom
Les 2 Handleiding
Module 1 Instrumenten
Les 1 Liefdevol Leven handboek
Les 1.2 De 8 thema’s
Les 2 Liefdevol Leven kaartspel
Les 3 Liefdevol Leven test
Les 4 Ontwikkelplan Liefdevol Leven
Module 2 Groei
Les 1 De competenties bij thema Groei
Les 2 Audio thema Groei
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Meer levensenergie’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Verbinden met je groeikracht’ + audio
Les 6 Affectieopdracht ‘Geef aandacht aan de groei van de liefde voor jezelf’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Groei
Les 8 Afstemopdracht ‘Welke kwaliteiten wil jij laten groeien in jezelf?’
Les 9 Visualisatie ‘Aanwijzingen ontvangen via een ster aan de hemel’ + audio
Les 10 Reflectievragen over jouw proces van groei
Les 11 Acceptatieopdracht ‘Bewustwording van ‘Oei ik groei’ momenten’
Les 12 Afronden van de module Groei
Module 3 Balans
Les 1 De competenties bij thema Balans
Les 2 Audio thema Balans
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘De Flowademhaling’ + video
Les 5 Aanraakoefening ‘Klop je lichaam in balans’ + audio
Les 6 Opdracht ‘Balans in geven en ontvangen van liefde’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Balans
Les 8 Afstemopdracht op jouw energiebalans
Les 9 Visualisatie ‘Jouw boek van wijsheid’ + audio
Les 10 Reflectievragen voor meer aandacht voor het thema balans
Les 11 Opdracht  ‘Acceptatie van onprettige gevoelens bij onbalans’
Les 12 Afronden van de module Balans
Module 4 Verbinding
Les 1 De competenties bij thema Verbinding
Les 2 Audio thema Verbinding
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Verbinden met jouw ademhaling, gevoel, gedachten en
lichaam’  + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Verbind je gedurende één dag bewust met jouw lichaam’
Les 6 Affectieopdracht ‘Verbinden met een positief gevoel over jezelf’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Verbinding
Les 8 Opdracht om af te stemmen op de verbinding met jezelf
Les 9 Visualisatie ‘Verbinding met jouw hulpbronnen’ + audio
Les 10 Reflectie vragen voor het thema Verbinding
Les 11 Acceptatieopdracht ‘Verbinding en acceptatie’
Les 12 Afronden van de module Verbinding
Module 5 Zelfwaardering
Les 1 De competenties bij thema Zelfwaardering
Les 2 Audio thema Zelfwaardering
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Voel een stroom van waardering voor jezelf’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Waardeer je lichaam’
Les 6 Affectieopdracht ‘Een moment van waardering voor jezelf’
Les 7 Affirmatieopdracht voor vergroten van jouw Zelfwaardering
Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op eigenschappen van jouw innerlijk kind’
Les 9 Visualisatie ‘Jouw plek van eigenwaarde’ + audio
Les 10 Reflectievragen om thema Zelfwaardering te onderzoeken
Les 11 Acceptatieopdracht ‘Waarderen van jezelf in de doe-stand’
Les 12 Afronden van de module Zelfwaardering
Module 6 Zelfvertrouwen
Les 1 De competenties bij thema Zelfvertrouwen
Les 2 Audio thema Zelfvertrouwen
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Van twijfel naar zelfvertrouwen’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘De vertrouwensband met je lichaam’
Les 6 Affectieopdracht  ‘Verbinden met herinneringen van vertrouwen’
Les 7 Affirmatieopdracht voor meer Zelfvertrouwen’
Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op jouw kwaliteiten’
Les 9 Visualisatie ‘Jouw berg en jouw krachtdier’ + audio
Les 10 Reflectievragen om thema Zelfvertrouwen te onderzoeken
Les 11 Opdracht ‘Accepteer je gevoel als je geen vertrouwen hebt in jezelf’
Les 12 Afronden van de module Zelfvertrouwen
Module 7 Zelfacceptatie
Les 1 De competenties bij thema Zelfacceptatie
Les 2 Audio thema Zelfacceptatie
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening  ‘Het is zoals het is’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Acceptatie van jouw fysieke lichaam’
Les 6 Affectieopdracht ‘Verbinden met een herinnering van een moment van zelfacceptatie’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Zelfacceptatie
Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op jouw innerlijke criticus en interne luisteraar’
Les 9 Visualisatie ‘De kracht van acceptatie’ + audio
Les 10 Reflectievragen om thema Zelfacceptatie te onderzoeken
Les 11 Acceptatieopdracht ‘Transformatie door Acceptatie’
Les 12 Afronden van de module Zelfacceptatie
Module 8 Ontvangen
Les 1 De competenties bij thema Ontvangen
Les 2 Audio thema Ontvangen
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Moeiteloos ontvangen’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Voel en ontvang de warmte via je handen voor jouw lichaam’
Les 6 Affectieopdracht ‘Verbinden met een herinnering aan het ontvangen van liefde’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Ontvangen
Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op momenten van volledige aandacht voor jou’
Les 9 Visualisatie ‘Ontvangen van jouw innerlijk kind’ + audio
Les 10 Reflectievragen om thema Ontvangen te onderzoeken
Les 11 Acceptatieopdracht  ‘Jezelf toestaan om ‘nee’ te zeggen’
Les 12 Afronden van de module Ontvangen
Module 9 Creëren
Les 1 De competenties bij thema Creëren
Les 2 Audio thema Creëren
Les 3 De 8A opdrachten en oefeningen
Les 4 Ademoefening ‘Stromen van creatie-energie’ + audio
Les 5 Aanraakoefening ‘Hoe helpt jouw lichaam je met creëren?’
Les 6 Affectieopdracht ‘ Stilstaan bij een herinnering van een succesvol creatieproces’
Les 7 Affirmatieopdracht voor het thema Creëren
Les 8 Opdracht ‘Afstemmen op jouw creatieproces’
Les 9 Visualisatie ‘Creëer jouw eigen pad’ + audio
Les 10 Reflectievragen om thema Creëren te onderzoeken
Les 11 Opdracht ‘Acceptatie en creëren’
Les 12 Afronden van de module Creëren
INLEVEROPDRACHTEN