Les 3 Inhoudsopgave Basis Coachen

Inhoudsopgave online opleiding Basis Coachen

Module Welkom
Les 1 Welkomstvideo
Les 2 Handleiding
Module 1  Inleiding coaching vaardigheden
Les 1 Definitie van coaching
Les 2 Uitgangspunten bij coaching
Les 3 Wat is NLP?
Les 4 NLP-vooronderstellingen
Module 2  Doelen stellen
Les 1 Waarom doelen stellen?
Les 2 SMART-model
Les 3 Een doel SMART maken
Module 3  Rapport
Les 1 Inleiding
Les 2 Afstemmen
Module 4  Gesprekstechnieken en –vaardigheden: Luisteren
Les1 Inleiding
Les 2 Drie niveaus van luisteren
Module 5  Gesprekstechnieken en –vaardigheden: Vragen stellen
Les 1 Inleiding
Les 2 Voorbeelden van open vragen
Les 3 De Wondervraag
Les 4 Aandachtspunten bij het stellen van vragen tijdens het coachen
Les 5 Stilte
Les 6 Doorvragen
Les 7 Samenvatten
Les 8 Hoe omgaan met een ‘veelprater’ of ‘babbelaar’?
Les 9 Gesloten vragen
Les 10 Normering bij het stellen van vragen tijdens een coaching gesprek
Module 6  Representatiesystemen
Les 1 Waarnemen via de zintuigen
Les 2 Voorkeur representatiesystemen
Les 3 Waar gebruiken wij de representatiesystemen voor?
Les 4 Representatie voorkeurentest
DIGITALE TOETS 1
Module 7  NLP-werkmodel
Les 1 Wat is het NLP-werkmodel?
Les 2 De techniek van het NLP-werkmodel
Les 3 Hindernissen en hulpbronnen
Module 8 Tijdlijn
Les 1 Wat is de techniek de Tijdlijn?
Les 2 De techniek van de Tijdlijn
Module 9  G-Schema
Les 1 Wat is het G-Schema?
Les 2 Belemmerende overtuigingen
Les 3 Irrationele gedachten
Les 4 Veel ‘moeten’ van jezelf
Les 5 Perfectionisme
Les 6 Grote irritaties
Les 7 Zwaarmoedigheid
Les 8 ‘Her-programmeren’ van gedachten
Les 9 De techniek van het G-schema
Module 10 Werken met schalen
Les 1 Wat is Oplossingsgericht Coachen?
Les 2 Grondbeginselen en uitgangspunten Oplossingsgericht Coachen
Les 3 De acht stappendans van Oplossingsgericht Coachen
Les 4 Techniek Werken met Schalen
Les 5 Voorbeeldvragen bij Oplossingsgericht Coachen
Module 11 Opbouw coaching gesprek, opbouw serie coaching gesprekken
Les 1 Opbouw coaching gesprek
Les 2 Opbouw serie coaching gesprekken
Les 3 Wanneer gebruik je wat?
DIGITALE TOETS 2
(Inlever)opdracht: Coaching gesprek voeren
Module Overige onderdelen
Les 1 Aanbevolen literatuur
Les 2 Totale lesmateriaal in pdf
Les 3 Gesprekskaartjes